Miasto  drawno

 

Miasto Drawno, o 700-letniej tradycji położone wśród lasów na pograniczu Drawieńskiego Parku Narodowego.

Drawno dla turystów

Na terenie gminy znajdziemy mnóstwo szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i kajakowych oraz wiele jezior.

Drawa atrakcją gminy

Przez naszą gminę płynie rzeka Drawa o wartkim nurcie, na której organizowane są spływy kajakowe.

Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej

Sprawozdanie

Z VI Zlotu po Puszcz Drawskiej oraz akademii z okazji dwudziestolecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej

 

W dniu 23 listopada 2018 r., w Drawieńskim Ośrodku Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej zorganizowało VI Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej, poświęcony promocji walorów turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego oraz akademię poświęconą 20 rocznicy powstania TPZD. Współorganizatorami imprezy był Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Burmistrz Drawna, Nadleśnictwo Drawno oraz Drawieński Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Drawnie.

 W miejscu organizacji imprezy ustawiono przenośne elementy  promocyjne Województwa  Zachodniopomorskiego, z zakresu turystyki oraz wyłożono , materiały promujące potencjał turystyczny Województwa Zachodniopomorskiego.

Biblioteka Publiczna przygotowała wystawę fotograficzną przedstawiającą m.in. promocję walorów turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego, realizowanych w ramach poprzednich Zlotów oraz Wojewódzkich Turystycznych Rajdów po Ziemi Drawieńskiej. Przedstawiono także Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej, Grzybobranie, Turniej strzelecki Bractwa Kurkowego, Rajd  powitania wiosny.   

Prezes TPZD Marian Kuc dokonał otwarcia oraz powitał wszystkich zebranych w tym zaproszonych gości. W uroczystości udział wzięli m.in. Pan Ryszard Mićko – członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Pani Wioletta Kaszak – Starosta Choszczeński, Pan Andrzej Chmielewski - Burmistrz Drawna, Pan Eugeniusz Nykiel – przewodniczący Rady Powiatu Choszczno, Pan Aleksander Dementiew – przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie,  wiceprzewodniczący Rady Powiatu Choszczno  Pan Jan Kuźmiński i Rady Miejskiej w Drawnie – Pan Bogdan Buchajczyk, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Głusko Pan Grzegorz Mastalerz, przedstawiciel Nadleśnictwa Drawno Pani Ilona Herba oraz Nadleśnictwa Choszczno Pan Krzysztof Rutkowski, radni powiatu i radni gminy, królowie kurkowi, przedstawiciele miejscowych zakładów pracy.

 Pan Jan Urbanowski przygotował i przedstawił pokaz medialny pokazujący dorobek Towarzystwa w dwudziestoleciu.

Najbardziej zasłużonym członkom, na wniosek Zarządu TPZD zostały przyznane odznaczenia. Srebrną odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego odznaczone zostały Panie – Regina Budrewicz i Barbara Zajączkowska a wręczenia odznaczeń dokonał Pan Ryszard Mićko. Również na wniosek Zarządu TPZD Rada Miejska w Drawnie przyznała odznaki „Za zasługi dla gminy Drawno” dla Pana Bogdańskiego Zbigniewa, Pani Gdaniec Moniki oraz Pani Hińczy-Gnysińskiej Anny a wręczenia dokonał Pan Aleksander Dementiew i Pan Andrzej Chmielewski.

Zarząd TPZD za wieloletnią społeczną pracę na rzecz społeczności drawieńskiej uhonorował pamiątkowymi statuetkami następujące osoby: Czesława Paszkiewicza, Zbigniewa Bogdańskiego, Małgorzatę Bokun, Reginę Budrewicz, Bogumiłę Ciechanowicz, Monikę Gdaniec, Annę Hińczę Gnysińaską, Tadeję Hołownię, Mirosława Hynka, Mariana Kuc, Edwarda Kuleszę, Jana Michniewicza,  Janusza Pierożka, Krystynę Pietrzkiewicz, Zofię Radziwoń, Krzysztofa Rutkowskiego, Jana Urbanowskiego, Adama Wasieczkę, Barbarę Zajączkowską, Adama Emilianowicza i podpułkownika Andrzeja Szutowicza.

Za wieloletnią współpracę i wspieranie inicjatyw Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej, Zarząd podziękował, wręczając statuetki dla Starosty Choszczeńskiego, Burmistrza Drawna, Wydziałów Rolnictwa i Rybactwa, Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego oraz Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Nadleśnictwa Drawno, Nadleśnictwa Głusko, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku i Pana Andrzeja Pacanowskiego.

Za wieloletnią działalność Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej otrzymało gratulacje i podziękowania od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza, Starosty Choszczeńskiego Pani Wioletty Kaszak i Przewodniczącego Rady Powiatu Choszczno Pana Eugeniusza Nykiela, z członka Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Pana Ryszarda Mićko, Burmistrza Drawna Pana Andrzeja Chmielewskiego oraz Prezesa Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Pana Mirosława Hynka.

 Młodzież Szkoły Podstawowej z panią Edytą Musiałek przedstawiła spektakl poświęcony promocji walorów turystycznych ziemi drawieńskiej.                 Zespół śpiewaczy „Drawianki” wykonał piosenki związane z walorami turystycznymi naszego środowiska.

Imprezę bardzo sprawnie  prowadził Pan Krzysztof Rutkowski.

Na zakończenie uczestnicy skorzystali z posiłku, który przygotowały Panie Bogumiła Ciechanowicz oraz Stanisława Skotnicka a także piekarnia „Jana” z Drawna.

 

                                Foto Galeria  >>>       

   

Prezentacja historii TPZD w pigułce zaprezentowana na uroczystości

  

 

     

 

 

 

V Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej 2017

 

            W dniu 07 października 2017 r., Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej wraz z Burmistrzem Drawna zorganizowało V Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej, poświęcony zabytkom znajdujących się w Puszczy Drawskiej oraz agroturystyce na tym terenie. Współorganizatorem było Nadleśnictwo Drawno.

            W Zlocie uczestniczyło kilkadziesiąt osób reprezentujących wiele środowisk, w tym członkowie TPZD, studenci Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku   oraz inni miłośnicy Puszczy Drawskiej z terenu województwa zachodniopomorskiego. W Zlocie uczestniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Czesław Paszkiewicz oraz radna powiatu Pani Małgorzata Buchajczyk. 

Przewodnikiem Zlotu był Pan Marek Leda.

            Zlot rozpoczęto wyjazdem autokaru z Drawna o godzinie 9. Pierwszym etapem Zlotu było zwiedzanie elektrowni wodnej „Kamienna” w Głusku. Dziękujemy pracownikowi elektrowni za informację o historii i aktualnej sytuacji elektrowni, którą przekazał uczestnikom Zlotu. Kolejnym etapem było zwiedzanie zabytkowego kościoła oraz zamku w Tucznie. Pan Marek Leda opowiedział o historii jednego i drugiego zabytku, zwracając uwagę na polskość tych terenów. Zobaczyliśmy także fabrykę czekolady i poznaliśmy historii jej powstania. W Zdbowie zobaczyliśmy zabytkowe mauzoleum rodu Ree -  szkoda, że w takim stanie technicznym. W okolicy Zdbowa  poznaliśmy „magiczną górkę”. Nasz autokar jechał - toczył się „na luzie” pod górę. Nikt tego zjawiska sensownie jeszcze nie wytłumaczył. Czy to rzeczywiście tylko złudzenie optyczne i droga faktycznie toczy się w dół a nie - jak wszystkim się wydaje – prowadzi pod górę ? Po obiedzie, kolejnym etapem było gospodarstwo agroturystyczne „7 ogrodów” w Łowiczu Wałeckim. Zwiedzanie zajęło ponad godzinę i cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników. Zbyt mało czasu nie pozwoliło w pełni zrealizować programu, mimo, że planowany czas został wydłużony o godzinę.

            Jeszcze raz podkreślamy, że Puszcza Drawska stanowi dobry przykład łączenia walorów przyrodniczych i turystycznych, a także kulturowych województwa zachodniopomorskiego.

            Zarząd TPZD dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i owocnego przebiegu V Zlotu Miłośników Puszczy Drawskiej. Dziękujemy Panu Markowi Ledzie za przekazane informacje, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników.

                                                                  W imieniu Zarządu – Marian Kuc - Prezes

  

                                         Foto  Galeria  >>                

 

Krótki film

 

 

 

 

 

IV Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej 2016

 

 

W dniu 22 października 2016 r., Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej zorganizowało IV Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej, poświęcony lokalnym tradycjom architektonicznym. Program został poszerzony o historię geologiczną terenu.
W Zlocie uczestniczyło kilkadziesiąt osób reprezentujących wiele środowisk, w tym członkowie TPZD, studenci Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawiciele Drawieńskiego Parku Narodowego z zastępcą dyrektora Panią Moniką Gdaniec, radni miejscy z przewodniczącym Czesławem Paszkiewiczem oraz inni miłośnicy Puszczy Drawskiej. Ze względów organizacyjnych ograniczono liczbę uczestników do 59 i tyle wzięło udział w Zlocie. Obowiązywały wcześniejsze zgłoszenia.W ramach Zlotu odbyły się warsztaty przygotowane przez Drawieński Park Narodowy.
Program Zlotu przedstawiał się następująco:
10.00 – spotkanie uczestników na placu koło kościoła w Drawnie, powitanie, przedstawienie planu imprezy
10.30 - 13.00 – przejazd do miejscowości Łasko, Wygon, Zatom – prezentacja historii osad oraz ich walorów kulturowych
13.00- 14.00 – obiad w Zatomiu
14.00 - 16.00 – kontynuacja imprezy – przejazd do Dominikowa i Barnimia
ok. 16.00 – przejazd na miejsce biwakowania Drawnik
ok. 16.15 – podsumowanie imprezy przy ognisku, pieczenie kiełbasek
17.00 – zakończenie imprezy
Przewodnikiem części architektonicznej była Pani Alicja Cykalewicz ze Stowarzyszenia „Młyn-Papiernia”, od strony krajoznawczej z naciskiem na historię geologiczną terenu Puszczy Drawskiej imprezę prowadził Pan dr Tomasz Duda z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zlot rozpoczęto wyjazdem autokaru z Drawna. Trasa biegła przez Kiełpino, Brzeziny do Łaska w gminie Bierzwnik. W trakcie jazdy Pan Tomasz omawiał budowę geologiczną terenu Puszczy. W Łasku Pani Alicja oprowadzała po wsi i przedstawiała charakterystyczne budynki i budowle dla okresu ich powstania. Mówiła o formie zabudowy i jej znaczeniu dla domowników. Z Łaska przemieszczono się do Wygonu. Tutaj Pani Alicja poinformowała, że wieś powstała w okresie późniejszym niż Łasko. Widać to po zachowanych budynkach, które są wybudowane w różnych stylach. Z Wygonu przejechano do Zatomia. Tutaj zwrócono uwagę na charakter zabudowy wsi oraz przeszliśmy dawnym Szlakiem Solnym – średniowiecznym traktem handlowym, którym wożono sól z Kołobrzegu do Wielkopolski. Mogliśmy tu także podziwiać jeden z najgrubszych klonów w Polsce (ponad 520 cm obwodu), nazwany na pamiątkę dawnego szlaku Klonem Solarzy. W Zatomiu uczestnicy Zlotu zjedli smaczny obiad.
Z Zatomia przejechano do Dominikowa, gdzie również pokazano charakterystyczne budowle, a ponadto na przykładzie kamiennej ściany- nazwy i pochodzenie charakterystycznych kamieni. Przedostatnim etapem Zlotu było Barnimie. Tutaj zwiedzono zabytkowy kościół, park podworski oraz ścieżkę dydaktyczną. Po godzinie szesnastej uczestnicy zajechali na miejsce biwakowania „Drawnik” nad Drawą, gdzie podsumowano przebieg Zlotu oraz zjedzono kiełbaski pieczone na ognisku. Zlot zakończono o godzinie siedemnastej. Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili przebieg imprezy oraz przekazaną wiedzę.
Puszcza Drawska stanowi dobry przykład łączenia walorów przyrodniczych i turystycznych, a także kulturowych województwa zachodniopomorskiego.
Celem wydarzenia było promowanie pięknych terenów Puszczy Drawskiej i poznanie możliwości uprawiania na jej terenie turystyki, także w okresie jesiennym. Stworzyło ono możliwość zaznajomienia się z obiektami o cennych walorach architektonicznych. Tematem przewodnim tegorocznego Zlotu była Lokalna tradycja architektoniczna jako element krajobrazu, tożsamości kulturowej regionu i jego atrakcyjności turystycznej. Uważamy, że planowane cele zostały osiągnięte, a także udowodniliśmy, że krajobraz Puszczy Drawskiej jest atrakcyjny turystycznie – jest różnorodny, malowniczy i ma bogatą historię. Ma na to wpływ historycznie ukształtowana, tradycyjna zabudowa wiejska, tworząca szczególny klimat i koloryt miejsca, o którą dbają jej mieszkańcy.
Zarząd TPZD dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i owocnego przebiegu IV Zlotu Miłośników Puszcz Drawskiej.

 

                                         Foto  Galeria  >>                

 

Krótki film

 

 

 

III Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej 2015


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej wraz z Burmistrzem Drawna Panem Andrzejem Chmielewskim, przy życzliwym wsparciu Dyrektora Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzedu Marszałkowskiego, Pana Damiana Gresia zorganizowało w dniu 17 października 2015 r. III Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej, w którym wzięło udział 50 osób. W organizację włączył się Drawieński Park Narodowy oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Oddział w Złocieńcu. Drawno szczyci się urokami rzeki Drawy i dlatego celem Zlotu było poznanie jej źródeł oraz otaczającego ją Drawskiego Parku Krajobrazowego. Program merytoryczny przygotowała Pani Monika Gdaniec z Drawieńskiego Parku Narodowego. Zwiedziliśmy m.in. „Dolinę pięciu jezior”, w tym źródła Drawy. Zwiedziliśmy także park zdrojowy w Połczynie Zdroju. Mglista pogoda uniemożliwiła obserwacje z wieży widokowej na terenie Nadleśnictwa Połczyn. Przewodnikiem była Pani Katarzyna Moczarska Ryczko z RDOŚ oddział Złocieniec. Pani Katarzyna niezwykle ciekawie przekazała szeroką informację o zwiedzanych terenach. Byliśmy pod wrażeniem wiedzy i sposobu dotarcia do słuchaczy. Organizatorzy serdecznie dziękują Pani Katarzynie Moczarskiej Ryczko, Pani Monice Gdaniec oraz Panu Edwardowi Kuleszy za przygotowanie i przeprowadzenie Zlotu. Zlot zakończyliśmy wspólnym obiadem w Starym Drawsku.

                                                                            Za Zarząd - Prezes Marian Kuc

 

Zlot w obiektywie

 

 

 

 

II Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej

18 października 2014 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej po raz drugi zorganizowało Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej. Celem Zlotu była promocja turystyki w Województwie Zachodniopomorskim na terenie Puszczy drawskiej. Zadanie było współfinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

Uczestnicy Zlotu wyjechali autokarem o godz. 9.00 z Placu Wolności w Drawnie, w kierunku Zdanowa, do rezerwatu ,, Czarne Torfowisko”. Powstał on w 2012 r. z inicjatywy Nadleśnictwa Drawno. Ścieżka poznawcza rezerwatu ma około 2 km, a ostatnia część ścieżki to kładka przez bór bagienny, zakończona pomostem. Pracownik Nadleśnictwa Drawno Pan Adam Wasieczko opowiedział o historii tego miejsca oraz o gatunkach roślin i zwierząt występujących na tym terenie. Atrakcją tego miejsca jest również jezioro Czarne wraz ze swoja fauną.

Z rezerwatu ,,Czarne Torfowisko” udaliśmy się na pole biwakowe ,,Bogdanka”, znajdujące się na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Miejsce to jest wyjątkowe, gdyż łączą się tam dwie rzeki Korytnica i Drawa. Pole biwakowe ,,Bogdanka” jest miejscem odpoczynku dla uczestników spływów kajakowych. Miłośnicy Puszczy Drawskiej również skorzystali z takiej możliwości, spożywając posiłek przygotowany przez organizatorów Zlotu. Podczas przerwy śniadaniowej Pani wice dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego Monika Gdaniec przedstawiła nam walory turystyczne obu rzek, omówiła techniki oczyszczania tych rzek.

Z Bogdanki wyruszyliśmy do Zatomia jako miejsca ,,ciemnego nieba”, najmniej skażonego sztucznym światłem.  U Państwa Cieleckich  mieliśmy możliwość zobaczenia jednego z nowocześniejszych amatorskich teleskopów, który pomaga miłośnikom astronomii przybywającym dwa razy w roku do Zatomia, obserwować nocne niebo.

W Zatomiu również zwiedzaliśmy ścieżkę dydaktyczną proadzącą z Zatomia do Konotopia, a na rzece obserwowaliśmy przepływających kajakarzy.

Następnym przystankiem był parking leśny Sówka, na którym odbyliśmy dyskusję z przedstawicielami Nadleśnictwa Drawno i Drawieńskiego Parku narodowego na temat walorów przyrodniczych i turystycznych Puszczy Drawskiej.

Zlot został zakończony spotkaniem integracyjnym przy ognisku z ciepłymi kiełbaskami i napojami. Ze względów pogodowych nie udało się nam zrealizować punktu zwiedzania ścieżki dydaktycznej ,,Międzybór” oraz dotrzeć do ,,Wydrzego Głazu”.

Można stwierdzić, że II Zlot na pewno wzbogacił uczestników w wiedzę o przyrodzie i ciekawych miejscach Puszczy Drawskiej.

Zlot w obiektywie

 

    Zapraszamy za rok

 

 

I Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej

W dniu 19 października 2013 r., Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej, dla uczczenia 15-lecia działalności zorganizowało I Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej. Przedmiotem Zlotu była promocja turystyki w Województwie Zachodniopomorskim na terenie Puszczy Drawskiej jesienią. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

Wyruszyliśmy autokarem o godz. 9.00 z Drawna. Drogami Puszczy dojechaliśmy do niewielkiej osady Ostrowite, założonej w 1588 r. przez Wedlów z Drawna w ramach akcji kolonizacyjnej Puszczy Drawskiej. Tutaj zapoznaliśmy się z historią osady oraz zasadami obowiązującymi w Drawieńskim Parku Narodowym. Potem wyruszyliśmy na ścieżkę dydaktyczną „Jezioro Ostrowieckie”. Szczególne wrażenie pozostało po zwiedzeniu Starej Węgorni oraz ruin młyna na rzece Płocicznej. Następnymi punktami były jeziora: unikatowe pod względem hydrologicznym i ekologicznym jezioro Czarne oraz największe w DPN – Ostrowieckie. Na plaży przy jeziorze Ostrowieckim był czas na krótki odpoczynek, ciepłą herbatę i kawę oraz kanapki. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się przy cmentarzu nieistniejącej już osady Springe. Rozproszone wśród lasów Puszczy Drawskiej dawne cmentarze są świadectwem znacznie gęstszego niż dziś zasiedlenia tego terenu. Następnym elementem, który mieliśmy okazję zobaczyć był Obszar Ochrony Ścisłej „Radęcin” – pozostałość pierwotnej puszczy dębowo-bukowej nad Drawą. Rosną w nim buki i dęby mające 350 lat. Na miejscu biwakowania „Drawnik” zapoznaliśmy się z elementami ścieżek dydaktycznych „Drawnik” oraz „Geościeżka
w dolinie Drawy”: historią i przyrodą tego terenu oraz powierzchniami edukacyjnymi.

Po przybyciu do Kwatery Myśliwskiej Nadleśnictwa Drawno w Borowcu odbyliśmy
z przedstawicielami Nadleśnictwa i Parku dyskusję na temat walorów przyrodniczych i turystycznych Puszczy Drawskiej. Zwrócono uwagę, że zobaczyliśmy tylko niewielki fragment Puszczy i warto
w przyszłości poznawać tereny, których na wyjeździe nie  widzieliśmy. Zlot zakończony został spotkaniem integracyjnym przy ognisku z ciepłym posiłkiem, kiełbaskami i ciepłymi napojami.

Zlot w obiektywie

 

 

Rekreacja i edukacja w Drawieńskim Parku Narodowym
późną jesienią

 

         W minioną sobotę – 8 grudnia 2012 r – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi

Drawieńskiej zorganizowało na Przystani Drawnik imprezę ukazującą uroki przyrody Drawieńskiego Parku Narodowego późną jesienią.

         Część uczestników dotarła na przystań pieszo, wspomagając się kijkami nordic walking a druga część dojechała autokarem bądź własnymi samochodami.

         Otwarcia dokonał prezes Towarzystwa, pan Marian Kuc. Powitał uczestników i gości oraz przedstawił cele  i współorganizatorów. Jednym z głównych zadań jest promocja Województwa Zachodniopomorskiego poprzez promocję uroków jego przyrody. Następnie Koleżanka Monika Gdaniec – skarbnik Towarzystwa i zastępca dyrektora Parku opowiedziała o jego historii i zadaniach oraz zapoznała zebranych ze Ścieżką dydaktyczną Drawnik oraz Geościeżką – Petrografia terenów nad Drawą. Wędrówka po Parku przyniosła wiele wrażeń a zdobyta wiedza przydała się do poprawnego rozwiązania zadań testowych w ramach Konkursu wiedzy o Parku, Nadleśnictwie Drawno i o przyrodzie Województwa Zachodniopomorskiego. Zwycięzcę konkursu – po bezbłędnym rozwiązaniu testu przez dwoje uczestników – wyłoniono w drodze dogrywki. Została nią  Krystyna Pietrzkiewicz z Drawna. Drugie miejsce zajął Zbigniew Bogdański  a trzecie Ludmiła Szafrańska.

 Laureaci otrzymali dyplomy i zestawy nagród a osoby wyróżnione – upominki.

         Następnie – przy pięknej, słonecznej chociaż chłodnej pogodzie, uczestnicy raczyli się przy ognisku gorącymi kiełbaskami, kaszanką, kawą i herbatą. Śpiewali i słuchali piosenek opiewających piękno naszej przyrody. Imprezę zaszczycili swoją obecnością m.in. Wicestarosta Choszczeński, pan Tadeusz Puczyński z małżonką Wandą oraz Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wokół Drawy” pan Andrzej Górski.

 

Galeria