Miasto  drawno

 

Miasto Drawno, o 700-letniej tradycji położone wśród lasów na pograniczu Drawieńskiego Parku Narodowego.

Drawno dla turystów

Na terenie gminy znajdziemy mnóstwo szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i kajakowych oraz wiele jezior.

Drawa atrakcją gminy

Przez naszą gminę płynie rzeka Drawa o wartkim nurcie, na której organizowane są spływy kajakowe.

O Nas

 

 XX - lecie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej

 

Sprawozdanie

Z VI Zlotu po Puszcz Drawskiej oraz akademii z okazji dwudziestolecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej

 

W dniu 23 listopada 2018 r., w Drawieńskim Ośrodku Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej zorganizowało VI Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej, poświęcony promocji walorów turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego oraz akademię poświęconą 20 rocznicy powstania TPZD. Współorganizatorami imprezy był Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Burmistrz Drawna, Nadleśnictwo Drawno oraz Drawieński Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Drawnie.

 W miejscu organizacji imprezy ustawiono przenośne elementy  promocyjne Województwa  Zachodniopomorskiego, z zakresu turystyki oraz wyłożono , materiały promujące potencjał turystyczny Województwa Zachodniopomorskiego.

Biblioteka Publiczna przygotowała wystawę fotograficzną przedstawiającą m.in. promocję walorów turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego, realizowanych w ramach poprzednich Zlotów oraz Wojewódzkich Turystycznych Rajdów po Ziemi Drawieńskiej. Przedstawiono także Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej, Grzybobranie, Turniej strzelecki Bractwa Kurkowego, Rajd  powitania wiosny.   

Prezes TPZD Marian Kuc dokonał otwarcia oraz powitał wszystkich zebranych w tym zaproszonych gości. W uroczystości udział wzięli m.in. Pan Ryszard Mićko – członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Pani Wioletta Kaszak – Starosta Choszczeński, Pan Andrzej Chmielewski - Burmistrz Drawna, Pan Eugeniusz Nykiel – przewodniczący Rady Powiatu Choszczno, Pan Aleksander Dementiew – przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie,  wiceprzewodniczący Rady Powiatu Choszczno  Pan Jan Kuźmiński i Rady Miejskiej w Drawnie – Pan Bogdan Buchajczyk, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Głusko Pan Grzegorz Mastalerz, przedstawiciel Nadleśnictwa Drawno Pani Ilona Herba oraz Nadleśnictwa Choszczno Pan Krzysztof Rutkowski, radni powiatu i radni gminy, królowie kurkowi, przedstawiciele miejscowych zakładów pracy.

 Pan Jan Urbanowski przygotował i przedstawił pokaz medialny pokazujący dorobek Towarzystwa w dwudziestoleciu.

Najbardziej zasłużonym członkom, na wniosek Zarządu TPZD zostały przyznane odznaczenia. Srebrną odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego odznaczone zostały Panie – Regina Budrewicz i Barbara Zajączkowska a wręczenia odznaczeń dokonał Pan Ryszard Mićko. Również na wniosek Zarządu TPZD Rada Miejska w Drawnie przyznała odznaki „Za zasługi dla gminy Drawno” dla Pana Bogdańskiego Zbigniewa, Pani Gdaniec Moniki oraz Pani Hińczy-Gnysińskiej Anny a wręczenia dokonał Pan Aleksander Dementiew i Pan Andrzej Chmielewski.

Zarząd TPZD za wieloletnią społeczną pracę na rzecz społeczności drawieńskiej uhonorował pamiątkowymi statuetkami następujące osoby: Czesława Paszkiewicza, Zbigniewa Bogdańskiego, Małgorzatę Bokun, Reginę Budrewicz, Bogumiłę Ciechanowicz, Monikę Gdaniec, Annę Hińczę Gnysińaską, Tadeję Hołownię, Mirosława Hynka, Mariana Kuc, Edwarda Kuleszę, Jana Michniewicza,  Janusza Pierożka, Krystynę Pietrzkiewicz, Zofię Radziwoń, Krzysztofa Rutkowskiego, Jana Urbanowskiego, Adama Wasieczkę, Barbarę Zajączkowską, Adama Emilianowicza i podpułkownika Andrzeja Szutowicza.

Za wieloletnią współpracę i wspieranie inicjatyw Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej, Zarząd podziękował, wręczając statuetki dla Starosty Choszczeńskiego, Burmistrza Drawna, Wydziałów Rolnictwa i Rybactwa, Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego oraz Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Nadleśnictwa Drawno, Nadleśnictwa Głusko, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku i Pana Andrzeja Pacanowskiego.

Za wieloletnią działalność Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej otrzymało gratulacje i podziękowania od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza, Starosty Choszczeńskiego Pani Wioletty Kaszak i Przewodniczącego Rady Powiatu Choszczno Pana Eugeniusza Nykiela, z członka Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Pana Ryszarda Mićko, Burmistrza Drawna Pana Andrzeja Chmielewskiego oraz Prezesa Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Pana Mirosława Hynka.

 Młodzież Szkoły Podstawowej z panią Edytą Musiałek przedstawiła spektakl poświęcony promocji walorów turystycznych ziemi drawieńskiej.                 Zespół śpiewaczy „Drawianki” wykonał piosenki związane z walorami turystycznymi naszego środowiska.

Imprezę bardzo sprawnie  prowadził Pan Krzysztof Rutkowski.

Na zakończenie uczestnicy skorzystali z posiłku, który przygotowały Panie Bogumiła Ciechanowicz oraz Stanisława Skotnicka a także piekarnia „Jana” z Drawna.

 

                                Foto Galeria  >>>       

   

Prezentacja historii TPZD w pigułce zaprezentowana na uroczystości

  

 

     

 

 

KALENDARZ IMPREZ NA 2018

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI DRAWIEŃSKIEJ

 

1.    24 marca- VIII Rajd ,,Powitanie Wiosny”.

2.    19 maja- XI Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej. Konkurs kulinarny.

3.    15 września- XIII Otwarte Mistrzostwa Drawna w Grzybobraniu. Konkurs kulinarny- ,,Potrawa z grzybów lub na bazie grzybów”.

4.    06 października- VI Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej.

5.    11 listopada- XIII Otwarty Turniej Strzelecki Bractwa Kurkowego.

6.    Cały rok- współdziałanie z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy i województwa.

 

                                                           Zarząd TPZD

 

 

 

Komunikat

Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej

 

     Zarząd  TPZD uprzejmie informuje, że na  Walnym Zgromadzeniu członków, odbytym w dniu 24 lutego 2017., dokonano wyboru Prezesa Towarzystwa i nowego składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem Towarzystwa na kolejną kadencję Walne wybrało ponownie Kolegę Mariana Kuca.

         Na wniosek Kolegi Mariana Jednogłośnie Zarząd ukonstytuował się w składzie :       

                prezes          – Marian Kuc

                wiceprezes    – Edward Kulesza

                sekretarz       - Regina Budrewicz

                skarbnik        - Monika Gdaniec

                członek         - Czesław Paszkiewicz

Komisja Rewizyjna również ukonstytuowała się w dotychczasowym składzie, tj.:

                przewodniczący    – Krzysztof Rutkowski

                członek               -  Krystyna Pietrzkiewicz

                członek               -  Barbara Zajączkowska.

  Jednocześnie Zarząd uprzejmie informuje, że najbliższa impreza - Powitanie Wiosny – odbędzie się w dniu 25 marca br. Zapraszamy wszystkich chętnych. Szczegóły zamieścimy na plakatach i na naszej stronie w najbliższym czasie. Termin kolejnej imprezy - X – jubileuszowego - Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Pieśni Ludowej ustalono na dzień na dzień 20 maja 2017 roku.

 

.                                                                                           Zarząd TPZD

 

   

 

KALENDARZ IMPREZ NA 2017
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI DRAWIEŃSKIEJ

                                                       

1. 25 marca – VII Rajd „Powitanie Wiosny”.

2. 20 maja - X Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej. Konkurs kulinarny.

3. 16 września - XII Otwarte Mistrzostwa Drawna w Grzybobraniu. Konkurs kulinarny - „Potrawa z grzybów lub na bazie grzybów”.

4. 21 października – V Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej.

5. 11 listopada – XII Otwarty Turniej Strzelecki Bractwa Kurkowego.

6. Cały rok – współdziałanie z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy i województwa.


Drawno,28.09.2016                                                
                                                                                             Zarząd TPZD
 

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ NA 2015

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI DRAWIEŃSKIEJ

1.    21 marca – V Rajd „Powitanie Wiosny”. 

2.  16 maja   - VIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej. Konkurs kulinarny- ,,Tradycyjne kotlety mielone”.

3.  13 czerwca    - XV Wojewódzki Turystyczny Rajd po Ziemi Drawieńskiej im. Antoniego Kardasa.

4.  19 września  -  X Otwarte Mistrzostwa Drawna w Grzybobraniu. Konkurs kulinarny - „Potrawa z grzybów lub na bazie grzybów”.

5.   17 października – III Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej.

6.   11 listopada – X Otwarty Turniej Strzelecki Bractwa Kurkowego.

7.  Cały rok – współdziałanie z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy i województwa.

 

 

 Uroczystości Obchodów Dnia Osadnika i Kombatanta w Drawnie

 

W dniu 12 lutego 2014 roku w Drawnie odbyły się obchody Dnia Osadnika i Kombatanta w 70-tą rocznicę wyzwolenia Ziemi Drawieńskiej.

Po zakończeniu głównych uroczystości Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski wspólnie z Przewodniczącym RM Czesławem Paszkiewiczem podziękowali i wręczyli statuetki drawieńskie żurawie osobom lub instytucjom szczególnie zasłużonym dla miasta i gminy Drawno w różnego rodzaju inicjatywach i osiągnięciach. Od roku ubiegłego przyznawanie statuetek weszło na stałe do tradycji obchodów Dni Osadnika w Drawnie. Wyróżnienie to otrzymało również Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej na ręce prezesa Mariana Kuca oraz członek za całokształt pracy społecznej wiceprezes Edward Kulesza.

  

Artykuł z Kuriera Szczecińskiego z dn. 17 lutego 2015 r. >>>

Pełne sprawozdanie z uroczystości znajduje się na stronie gminnej Drawna  >>>>

 

 

 

Spotkanie organizacji pozarządowych powiatu choszczeńskiego

W dniu 24 września 2014 r. Starosta Choszczeński Bogdan Brzustowicz zorganizował spotkanie organizacji pozarządowych z terenu powiatu choszczeńskiego. W trakcie wspólnych dyskusji zastanawiano się co należy zmienić, by poprawić integrację, funkcjonalność organizacji i ich współpracę z samorządem. Na spotkaniu Prezes Marian Kuc odebrał z rąk Starosty podziękowania za dotychczasową naszą działalność.

 

 

 

Komunikat

Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej

z dnia 12 marca 2014 roku

         Na pierwszym zebraniu po Walnym, odbytym w dniu 21 lutego br. wspólnie z Komisją Rewizyjną, dokonano wyboru w obu tych gremiach osób funkcyjnych spośród składu wybranego przez Walne Zgromadzenie. Prezesem Towarzystwa na kolejną kadencję Walne wybrało ponownie Kolegę Mariana Kuca.

         Na wniosek Kolegi Mariana Jednogłośnie Zarząd ukonstytuował się w składzie :       

                prezes          – Marian Kuc

                wiceprezes    – Edward Kulesza

                sekretarz       - Regina Budrewicz

                skarbnik        - Monika Gdaniec

                członek         - Czesław Paszkiewicz

Komisja Rewizyjna również ukonstytuowała się w dotychczasowym składzie, tj.:

                przewodniczący    – Krzysztof Rutkowski

                członek               -  Krystyna Pietrzkiewicz

                członek               -  Barbara Zajączkowska.

Jednocześnie Zarząd omówił stan przygotowań do najbliższej imprezy – Powitania Wiosny w dniu 22 marca br. Zaproszenie dla wszystkich chętnych zamieściliśmy poniżej. Ustalono też termin VII Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Piosenki Ludowej na dzień 17 maja br. Szczegóły wkrótce podamy w osobnym komunikacie. Zarząd zatwierdził również kalendarz imprez – najważniejszych działań Towarzystwa w 2014 roku. Zamieszczamy go poniżej.                                                                            

                                                                                           Zarząd TPZD

 

Kalendarz imprez

organizowanych przez TPZD w roku 2014

 

Towarzystwo nasze, realizując zadania statutowe, w roku 2014 – szesnastym roku działalności, zorganizuje następujące cykliczne imprezy:

IV Rajd Nordic Walking – Powitanie Wiosny – 22 marca,

VII Wojewódzki Festiwal Zespołów Piosenki Ludowej i VI Konkurs Kulinarny – 17 maja,

IX Otwarte Mistrzostwa Drawna w Grzybobraniu – 20 września,

II Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej – 11 października,

IX Otwarty Turniej Strzelecki Bractwa Kurkowego dla uczczenia rocznicy Święta Niepodległości – 11 listopada.

 

Ponadto przewidujemy organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, inspirację władzy samorządowej do podejmowania działań służących zrównoważonemu rozwojowi naszego środowiska, współpracę z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Szczególnie przewidujemy aktywną współpracę z Lokalną Organizacją Turystyczną Wokół Drawy w ramach kończących się konsultacji nad wieloletnimi planami ochronnymi dla Drawieńskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000.

 

                                                                                    Zarząd TPZD

 

 

 

Potrzeba powołania organizacji o zbliżonym do naszego Towarzystwa profilu działania istniała od dawna. Wiosną 1998 roku, z inicjatywy Pana Jana Pierożka odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne, na którym opracowano statut i wyłoniono komitet założycielski. W skład komitetu założycielskiego weszli: Waldemar Ślaski, Marian Kuc, Tadeja  Hołownia i Janusz Pierożek. Towarzystwo zostało zarejestrowane  4 września 1998 roku w Sądzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. W składzie pierwszego zarządu Towarzystwa byli: (nieżyjący od 2005 r.) Antoni Kardas – Prezes, Czesław Paszkiewicz- Wiceprezes, Janusz Pierożek- Sekretarz, Jan Urbanowski – Skarbnik, Andrzej Szutowicz –Członek.’

 11 sierpnia 1998 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej rozpoczęło swoją działalność  statutową. Pierwsza siedziba Towarzystwa  znajdowała się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie. Od lutego 1999 roku siedziba Towarzystwa mieści się w Bibliotece Publicznej w Drawnie przy ul. Szpitalnej 2.

Cyklicznie organizujemy:

 

 

Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej

Otwarte Mistrzostwa w Grzybobraniu

Turniej Strzelecki o Puchar Króla Kurkowego

Rajd "Powitanie  Wiosny"

Zlot miłośników Puszczy Drawskiej

Wojewódzki Turystyczny Rajd po Ziemi Drawieńskiej (organizowany do 2013 roku)

 

W skład obecnego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej wchodzą:

  Marian Kuc                     -  Prezes
  Edward Kulesza            -  Wiceprezes
  Monika Gdaniec             -  Skarbnik
  Regina Budrewicz         -  Sekretarz
  Czesław Paszkiewicz   -   Członek Zarządu

 

 

 Okolice Drawna są bardzo atrakcyjne turystycznie i wypoczynkowo. Mamy tu rwącą rzekę Drawę miejscami przypominającą rzekę górską, liczne jeziora usytuowane w miejscowościach jak i ukryte w głębi lasów. Na rzece Drawie organizowane są spływy kajakowe grupowe i indywidualne. Mamy liczne szlaki turystyczne: kajakowe piesze i rowerowe. Można uprawiać wędkarstwo i łowiectwo. A jesienią, miliony grzybów. Cały teren pokryty jest lasami. Powietrze jest tu bardzo czyste z uwagi na lasy i brak przemysłu.

Na terenie występuje liczna baza noclegowa i agroturystyczna.

 

 

Osoby, które chcą wypoczywać w spokoju i ciszy zapraszamy, a na pewno

będą zadowolone.