Miasto  drawno

 

Miasto Drawno, o 700-letniej tradycji położone wśród lasów na pograniczu Drawieńskiego Parku Narodowego.

Drawno dla turystów

Na terenie gminy znajdziemy mnóstwo szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i kajakowych oraz wiele jezior.

Drawa atrakcją gminy

Przez naszą gminę płynie rzeka Drawa o wartkim nurcie, na której organizowane są spływy kajakowe.

Wojewódzki Turystyczny Rajd po Ziemi Drawieńskiej im. Antoniego Kardasa

 

 

  XV Wojewódzki Turystyczny Rajd po Ziemi Drawieńskiej im. Antoniego Kardasa 2015

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej wspólnie z Drawieńskim Parkiem Narodowym, który obchodzi 25 lecie istnienia, zorganizowało w dniu 13 czerwca XV Wojewódzki Turystyczny Rajd po Ziemi Drawieńskiej im. Antoniego Kardasa. Podstawowym celem tego Rajdu było propagowanie czynnego wypoczynku na łonie natury, popularyzacja turystycznych szlaków pieszych, rowerowych oraz ścieżek dydaktycznych Drawieńskiego Parku Narodowego, edukacja ekologiczna oraz integracja z osobami niepełnosprawnymi. Rajd został przeprowadzony w trzech kategoriach tj. pieszej, rowerowej oraz pieszej osób niepełnosprawnych. Najwięcej osób wzięło udział w kategorii pieszej. Uczestnicy zostali przewiezieni autokarami nad jezioro Ostrowieckie, gdzie zostali podzieleni na grupy kilkudziesięcioosobowe. Przewodnikami dla poszczególnych grup byli pracownicy Drawieńskiego Parku Narodowego. Połowa uczestników rozpoczęła rajd od jeziora Ostrowieckiego a druga od  osady Ostrowite. Trasa 5 kilometrowa prowadziła urokliwą ścieżką dydaktyczną wokół jeziora Ostrowieckiego i Czarnego. Na trasie uczestnicy zapoznawali się z występującą florą i fauną oraz podziwiali uroki przyrody. Pracownicy DPN w sposób bardzo fachowy i dostępny przybliżali i pogłębiali wiedzę o potrzebie ochrony przyrody. Trasa rowerowa prowadziła szlakiem DPN z Drawna poprzez Drawnik, Barnimie i do Drawna. Przewodnikiem rowerzystów był Pan Adam Wasieczko, który przekazał dużą wiedzę o zwiedzanych terenach. Łącznie rowerzyści przejechali około 20 kilometrów. Pani Tadeja Hołownia wspólnie z pracownikiem DPN prowadziła grupy osób niepełnosprawnych. Mieli oni do pokonania trasę ok. 4 km, ścieżką dydaktyczną „Drawnik”. W Rajdzie wzięły udział SOSzW z Niemieńska i Suliszewa, DPS z Brzezin oraz ŚDS z Drawna i Piasecznika. Na zakończenie odbyły się gry i zabawy ruchowe a także szukanie skamieniałości. Wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymali pytania dotyczące historii oraz flory i fauny Drawieńskiego Parku Narodowego. Problematyka była omawiana przez przewodników oraz pokazywana na planszach ścieżek dydaktycznych. Wszyscy, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi wzięli udział w losowaniu nagród. Po godzinie trzynastej uczestnicy spotkali się na boisku sportowym w Drawnie.  Po skonsumowaniu smacznej grochówki, rozpoczęło się szereg imprez towarzyszących. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zademonstrowało pokaz pierwszej pomocy dla poszkodowanych w wodzie. OSP Drawno oraz KP Policji z Choszczna pokazali przebieg ratownictwa przy wypadku drogowym. Fachowy komentarz udzielali na bieżąco rzecznicy Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej ora Policji w  Choszcznie. Funkcjonariusze Policji  znakowali także rowery. Imprezie towarzyszyły stoiska promocyjne Parków Narodowych – Drawieńskiego, Borów Tucholskich oraz Ujścia Warty. Każdy mógł wziąć udział w różnych konkursach z wiedzy przyrodniczej  i otrzymać nagrody. Burmistrz Drawna Pan Andrzej Chmielewski w swoim wystąpieniu pogratulował organizacji Rajdu i wyraził nadzieję, że będzie kontynuowany w roku przyszłym. Prezes TPZD Pan Marian Kuc podziękował wszystkim uczestnikom za udział w Rajdzie, a organizatorom za jego przygotowanie. Poinformował, że współorganizatorami Rajdu są Burmistrzowie Drawna i Kalisza Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie a także Drawieński Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Drawnie.  Gościem Rajdu był Starosta Choszczeński Pan Adam Andriaszkiewicz. Starosta podziękował organizatorom za promocję powiatu choszczeńskiego  oraz pogratulował dyrektorowi i pracownikom Drawieńskiego Parku Narodowego osiągnięć w 25 leciu funkcjonowania. Pod przewodnictwem Pani Moniki Gdaniec Zastępcy dyrektora DPN odbyło się losowanie nagród – albumów wśród uczestników trafnych odpowiedzi w konkursie. Nagrody otrzymał co piąty uczestnik a ich wręczenia dokonał Starosta Choszczeński Pan Adam Andriaszkiewicz oraz Dyrektor DPN Pan Paweł Bilski. W Rajdzie udział wzięło bezpośrednio około 300 osób a w wydarzeniu towarzyszącym na boisku sportowym około 200 osób. W grupie tej było 40 osób niepełnosprawnych bezpośrednio zaangażowanych oraz 20 pośrednio. Organizatorzy serdecznie dziękują Burmistrzom Drawna i Kalisza Pomorskiego, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, Wojewódzkiemu Funduszowi Gospodarki Wodnej i  Ochrony Środowiska w Szczecinie, za wsparcie finansowe, członkom i członkom Zarządu TPZD, pracownikom DPN oraz wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Rajdu za profesjonalne wykonanie zadania.

XV Rajd w obiektywie

 

 

 

 

Relacja z XIV Wojewódzkiego Turystycznego Rajdu po Ziemi Drawieńskiej

im. Antoniego Kardasa

 

           Po raz czternasty miłośnicy Ziemi Drawieńskiej spotkali się 21 i 22 czerwca 2013 r. na szlakach turystycznych Drawieńskiego Parku Narodowego i górnego biegu rzeki Drawy oraz Nadleśnictwa Drawno.

            Rajd rozpoczął się w piątek ogniskiem na Wzgórzu Zamkowym.  Rajd otworzył  i ognisko rozpalił  Burmistrz Drawna p. Andrzej Chmielewski. Następnie Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej p. Marian Kuc omówił program imprezy i życzył wszystkim wiele frajdy i niezapomnianych przeżyć na trasach rajdowych. Zabawa przy ognisku i pieczone kiełbaski zakończyły pierwszy dzień.

             W sobotę już od godziny 8 rano Ponad 300 ustników Rajdu, jego organizatorów i zaproszonych gości  na pięciu trasach podziwiało uroki przyrody, zdobywało nową wiedzę i utrwalało nawyki proekologicznych postaw i zachowań, świetnie się bawiło.  Uczestnicy pochodzili z całego województwa, ale jako najliczniejszą grupę należy wymienić młodzież z zespołu szkół ponadgimnazjalnych z Myśliborza – 56 osób, ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Drawnie – 102 osoby, młodzież niepełnosprawna intelektualnie z terenu powiatu choszczeńskiego – 53 osoby, młodzież z Kalisza Pomorskiego.  Najliczniejsze szlaki – to pieszy – 141 osób i kajakowy – 46 osób.

           Na trasach rajdowych uczestnicy - 55 osób – wzięło udział w konkursie ekologicznym. W każdej kategorii Jury w składzie : Monika Gdaniec, Czesław Paszkiewicz i Adam Wasieczko, wyróżniło po 3 osoby. Podobnie - w specjalnym konkursie wiedzy o mieście i gminie Drawno, w związku z 700 -leciem Drawna.

            Osoby niepełnosprawne uczestniczyły  na trasach pieszych w szeregu zajęciach integracyjnych z pozostałymi uczestnikami, a także w specjalnym zestawie zajęć i gier przygotowanych dla nich.

             Po wspólnym obiedzie odbyła się uroczystość podsumowania Rajdu, wręczenia pucharów, dyplomów i nagród w poszczególnych kategoriach:

              - w kategorii pieszej kl. II-IV SP:

I miejsce – Frątczak Oskar

II miejsce – Hołownia Martyna

III miejsce – Wnęk Damian

              - w kategorii pieszej ogólnej:

I miejsce – Kuc Hubert

II miejsce – Ciechanowicz Magdalena

III miejsce – Justyna Czajkowska

               - w kategorii rowerowej:

I miejsce – Spodek Adam

II miejsce – Musiałek Edyta

III miejsce – Musiałek Jakub

               - w kategorii kajakowej:

I miejsce – Lewandowska Iga

II miejsce – Królikowska Ola

III miejsce – Cichocki Patryk

              - w kategorii samochodowej:

I miejsce – Pacanowski Andrzej

II miejsce – Szafrański Tadeusz

III miejsce – Oklejak Tadeusz

W konkursie ekologicznym

              - w kategorii klas II-IV SP:

I miejsce – Jakubas Gabrysia

II miejsce – Wińczyk Krzysztof

III miejsce – Byczkowski Bartosz

              - w kategorii pieszej:

I miejsce – Dura Monika

II miejsce – Jakubczak Joanna

III miejsce – Ulisz Karolina

              - w kategorii rowerowej:

I miejsce – Dąbrowska Ewa

II miejsce – Wierzbicka Czesława

III miejsce – Rogal Alicja

             - w kategorii kajakowej:

I miejsce – Krumplewska Justyna

II miejsce – Ziętak Bartosz

III miejsce – Fiksa Dajena

             - w kategorii samochodowej:

I miejsce – Oklejak Tadeusz

II miejsce – Pacanowski Andrzej

III miejsce – Szafrański Tadeusz

               Ponadto wybrano Miss Rajdu, którą została panna Katarzyna Przygrodzka. Uczennica klasy pierwszej Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.

              Z udziałem Miss Rajdu dokonano losowań kilkudziesięciu nagród wśród uczestników, którzy nie mieli szczęścia w konkursach.

Rajd mógł się odbyć dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz pomocy finansowej.

             Współorganizatorami oraz sponsorami Rajdu byli: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, Burmistrz Drawna, Burmistrz Kalisza Pomorskiego, Nadleśnictwo Drawno, KZUH w Drawnie, Drawieński Park Narodowy, Drawieński Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna w Drawnie, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Drawnie, a także Ludmiła i Tadeusz Szafrańscy oraz bezimienny darczyńca.

              Zamknięcia Rajdu i zaproszenia do Drawna w przyszłym roku dokonali Burmistrz Drawna i Prezes Towarzystwa.

              Niniejszej relacji towarzyszy krótki film i galeria zdjęć.

                                                                                              Zarząd TPZD

 

   

Krótki film z XIV Rajdu

 

 

   

 

 

Galeria

 

 

XIII Wojewódzki Turystyczny Rajd po Ziemi Drawieńskiej im. Antoniego Kardasa

         W dniach 22-23 czerwca 2012 r. odbył się XIII Wojewódzki Turystyczny Rajd po Ziemi Drawieńskiej. Około 220 osób rywalizowało w następujących kategoriach: pieszej szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych, rowerowej, samochodowej i kajakowej.

         W kategorii pieszej szkól podstawowych zwyciężyła drużyna z Drawna, w pieszej szkół gimnazjalnych wygrała pierwsza drużyna z Drawna, a w pieszej ponadgimnazjalnych Zespół Szkół im. Noblistów Polskich z Myśliborza. W kategorii niepełnosprawnych zwyciężył Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Niemieńska. Wyróżnione zostały drużyny reprezentujące Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Drawna, Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Rzecku  oraz studenci z Poznania.

         Uczestnicy rajdu samochodowego zwiedzali m.in. umocnienia i bunkry Wału Pomorskiego, Muzeum Walk o Wał Pomorski, salę tradycji Lotnictwa w Mirosławcu. Brali udział w konkursie ekologicznym, rozwiązywali testy ze znajomości kodeksu drogowego (zwyciężyła ekipa Tadeusza Oklejaka ze Szczecina). W kategorii generalnej tej kategorii zwyciężył Grzegorz Koziorowski z Drawna. Uczestnicy spływu kajakowego oprócz poznawania uroków rzeki Drawy rozwiązywali testy ekologiczne. Najlepsza z wiedzy ekologicznej była Justyna Krumplewska z Myśliborza. Rowerzyści zwiedzali kościół zabytkowy w Barnimiu oraz uroki przyrody ziemi drawieńskiej i uczestniczyli w różnych konkursach. Zwyciężyła Zuzanna Haczkowska z Kalisza Pomorskiego.

         Dużym powodzeniem cieszył się turniej strzelecki o puchar Króla Kurkowego, którym aktualnie jest Adam Emilianowicz. Najlepszym strzelcem został Marek Wytlib z Drawna. Najmłodszymi uczestniczkami spływu kajakowego były: Katarzyna Wytlib z Drawna i Zuzanna Oświecińska z Myśliborza. Obydwie otrzymały upominki ufundowane przez Lokalną Organizację Turystyczną z Drawna. Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody i wyróżnienia a ich wręczanie oprócz działaczy TPZD dokonywał m.in. Starosta Choszczeński Pan Lesław Śliżewski, Burmistrz Drawna Pan Andrzej Chmielewski i przedstawiciel Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Pan Andrzej Grzana. Komenda Powiatowa Policji przygotowała testy o ruchu drogowym oraz poprzez odpowiednie okulary pokazywała zachowanie człowieka po spożyciu alkoholu. KP Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie oraz OSP Drawno prezentowali sprzęt gaśniczy.

         Organizator Rajdu bardzo dziękuje wszystkim, którzy wsparli nasze działanie organizacyjnie oraz finansowo. Szczególnie dziękujemy Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiemu Funduszowi Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Staroście Choszczeńskiemu, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, Burmistrzom Drawna i Kalisza Pomorskiego, Nadleśnictwu Drawno, RSP w Choszcznie, PSP w Choszcznie, Komunalnemu Zakładowi Usługowo-Handlowego w Drawnie, Drawieńskiemu Ośrodkowi Kultury, Bibliotece Publicznej w Drawnie, Dyrektorom SP i Gimnazjum w Drawnie. Właścicielce gospodarstwa agroturystycznego ,,Kardasówka”, żonie patrona Rajdu Pani Genowefie Kardas. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy TPZD oraz wymienionych organizacji, instytucji i osób fizycznych XIII Wojewódzki Turystyczny Rajd po Ziemi Drawieńskiej był bardzo udany.

   

 

Rajd w pigułce

 

 

Galeria

 

Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne, organizacyjne i  programowe.

 

       -    Folder Rajdu  2012 

    -  Program edukacyjny rajdu 2012   

       -    Regulamin XIII Rajdu 2012   

 

 

XII Wojewódzki Turystyczny Rajd Po Ziemi Drawieńskiej

im. Antoniego Kardasa

 

XII Wojewódzki Turystyczny Rajd po Ziemi Drawieńskiej odbył się w dniach 17 - 18 czerwca 2011r. w Drawnie. Rajd odbył się na czterech trasach: pieszej dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  dla dorosłych w kategorii Nordic Walking, pieszej dla osób niepełnosprawnych oraz kajakowej  i samochodowo – motorowej.

Zwycięzcą w trasie pieszej  szkół podstawowych została  Szkoła Podstawowa z Drawna ,,Samorząd Uczniowski”, w kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum Publicznego z Drawna grupa 1, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych LO Jurków – Limanowa, a w kategorii niepełnosprawnych  Warsztaty Terapii Zajęciowej z Piasecznika, natomiast w kategorii dorosłych  Nordic Walking, grupa kijkarzy z Drawna.  W trasie samochodowej pierwsze miejsce wywalczyła załoga nr 11, w której w skład wchodzili : Tadeusz Oklejak i Krystyna Oklejak. W  kategorii kajakowej zwyciężył Piotr Juszczak z Myśliborza. Spływ kajakowy w ramach rajdu organizowany jest już od lat i cieszy się dużym zainteresowaniem..

Jak co roku zostały przeprowadzone konkursy: o ruchu drogowym, w który I miejsce zajął Tadeusz Oklejak, konkurs strzelecki, w którym I miejsce zdobył Josef Gottken. Natomiast konkurs ekologiczny, który był przeprowadzany we wszystkich kategoriach rajdu wyłonił spośród uczestników następujących zwycięzców: kategoria piesza szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Drawno -,,Samorząd Uczniowski’’, kategoria piesza- gimnazjum- Gimnazjum Publiczne Drawno grupa 1, kategoria piesza- ponadgimnazjalna- LO Jurków - Limanowa, kategoria piesza- dorośli indywidualnie Adrian Wolny. Również tradycyjnie została wyłoniona miss rajdu, w tym roku to miano zdobyła Kamila Kobylczak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Noblistów Polskich z Myśliborza. Został również wyróżniony  najstarszy uczestnik rajdu – Helena Miąskowska -72 lata. Pragniemy bardzo podziękować wszystkim, którzy życzliwą decyzją i słowem oraz finansowo wspomogli organizację Rajdu. A szczególnie Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Staroście Choszczeńskiemu i Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, Burmistrzom Drawna i Kalisza Pomorskiego, Dowództwu 12 Zmechanizowanej Dywizji w Szczecinie i Poligonu Drawskiego, Nadleśnictwu Drawno i Drawieńskiemu Parkowi Narodowemu, Dyrekcji Domu Kultury w Drawnie i Biblioteki Miejskiej w Drawnie, Admiral Sport Hurtownia Artykułów Sportowych w Wałczu,  RSP Rzecko, Prezesowi KZUH w Drawnie i wielu sponsorom indywidualnym. Między innymi dzięki ich hojności Rajd był bardzo udany.

    

     -  Nasz folder Rajdu 2011  

   -  Program edukacyjny   

     -   Regulamin XII Rajdu  

 

Zobacz obszerny album  z rajdu >>>

 

Artykuły z Kuriera Szczecińskiego >>>

 

 

XI Wojewódzki Turystyczny Rajd Po Ziemi Drawieńskiej

im. Antoniego Kardasa

 

 

XI Wojewódzki Turystyczny Rajd po Ziemi Drawieńskiej odbył się w dniach 11-12 czerwca 2010r. w Drawnie i okolicach. Uczestnicy walczyli w następujących kategoriach:

Trasa:piesza

          - dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych,

                       (zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Łaska)               

          - gimnazjalnych

                       (zwyciężyła drużyna z Gimnazjum Publicznego z             

                       Drawna kl. III )

          - ponadgimnazjalnych, (puchar zdobył Zespół Szkół Nr 1        

                        z Choszczna),

          - doryśli, (zwyciężył Zespół KGW Drawno),

          - dla osób niepełnosprawnych

                       (zwyciężył Środowiskowy Dom Samopomocy z Recza)

   ◊ kajakowa, (zwycięzca - Kacper Kolenda),

   ◊ samochodowa, (załoga nr 5 w składzie: Barbara Kuc, Urszula  

                        Ostrowska i Marek Ostrowski),

 

Spływ kajakowy w ramach rajdu organizowany jest już od lat, jednak w bieżącym roku po raz pierwszy punktowano tą kategorię.

Jak co roku zostały przeprowadzone konkursy:

- o ruchu drogowym, zwyciężył Andrzej Pacanowski,

- konkurs strzelecki, puchar zdobył Krystian Chorabik.

- konkurs ekologiczny, który był oceniany we wszystkich kategoriach, a zwycięzcami zostali: kategoria piesza- Szkoła Podstawowa Drawno -,,Samorząd Uczniowski’’, kategoria piesza- gimnazjum- Gimnazjum Drawno kl. I a, b, kategoria piesza- ponadgimnazjalna- Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie, kategoria piesza- dorośli- RSP Rzecko, kategoria kajakowa- Kacper Kolenda i kategoria samochodowa- Wiśniewski Ryszard.  

 

Tradycyjnie wyłoniono miss rajdu, a tytuł ten zdobyła Maja Wójcik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Noblistów Polskich z Myśliborza. Wyróżniono również najmłodszego uczestnika Rajdu - Wiktoria Krykwińska -4 lata oraz najstarszego - Krzysztofa Winiarskiego – 69 lat. Na zakończenie Rajdu Andrzejowi Pacanowskiemu ze Szczecina oraz Genowefie Kardas z Drawna wręczono przyznany przez zarząd TPZD tytuł honorowych członków Towarzystwa.

Pragniemy bardzo podziękować wszystkim, którzy życzliwą decyzją, pomocą finansową oraz słowem wspomogli organizację Rajdu:

Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Staroście Choszczeńskiemu, Burmistrzom Drawna i Kalisza Pomorskiego, Dowództwu 12 Zmechanizowanej Dywizji w Szczecinie i Poligonu Drawskiego, Nadleśnictwu Drawno, Dyrekcji Domu Kultury w Drawnie i Biblioteki Miejskiej w Drawnie, Szefostwu Firmy Poldanor w Przechlewie, RSP Rzecko, Prezesowi KZUH w Drawnie oraz wielu innym sponsorom indywidualnym.

Dzięki ich zaangażowaniu, pomocy, hojności Rajd był bardzo udany.

 

Fragment  Kroniki Szczecińskiej TVP3  z dn. 12.06.2010

 

 Zobacz obszerny album z rajdu  >>>

Zarząd TPZD

 

         nasz folder

 program edukacyjny, skrócony program rajdu oraz regulamin 

   

                      XI Rajd odbył się w dniach 11-12 czerwca 2010
 

                              XI Wojewódzki Turystyczny Rajd Po Ziemi Drawieńskiej           

im. Antoniego Kardasa

11-12 czerwca 2010r.

Dnia 11czerwca 2010 (piątek)

Godz. 14.00-19.00   Zapisy uczestników w Biurze Rajdu- na Stadionie Miejskim, zakwaterowanie

                                                  w  miasteczku namiotowym.

 

Godz. 19.00             Otwarcie Rajdu, ognisko, konkurs literacki promujący walory turystyczne

                                                  Ziemi Drawieńskiej i  Powiatu  Choszczno,

Godz. 20.00             Koncert gitarowy oraz dyskoteka przy ognisku-boisko  sportowe.

 

                                    Dnia 12 czerwca 2010 ( sobota)

                            

Godz. 7.00-8.00       wydawanie ciepłych napojów,

 

Godz. 7.30               start do rajdu w kategorii samochodowej- Plac Wolności w Drawnie,

 

Godz. 8.00                     wyjazd zawodników na linię startu do rajdu  w kategorii pieszej- z boiska sportowego,

 

Godz. 8.00              wyjazd do miejsca startu w kategorii kajakowej - boisko sportowe,

 

Godz.13.00-15.00    wspólny obiad uczestników- stołówka Gimnazjum  Publicznego w Drawnie,

                         

Godz.15.00-17.00    regaty- wyścigi kajakowe na jeziorze przy Stadionie Miejskim, występy    

                                                  estradowe, imprezy towarzyszące, wybór Miss Rajdu.

Godz.17.00              podsumowanie Rajdu, wręczenie dyplomów, pucharów, nagród.

                                                 Zakończenie Rajdu

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

Stadion Miejski w Drawnie

Dnia 12 czerwca 2010r. (sobota)

Godz. 15.00 – 17.00   - turniej strzelecki o Puchar Króla Kurkowego- boisko  sportowe

                                    - znakowanie rowerów, pokaz tresury psów, pokaz sprzętu policyjnego-

                                                          Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie-boisko sportowe

                                   -  pokaz sprzętu strażackiego- Zawodowa Straż  Pożarna Choszczno.

 

 

 

 

X Rajd po Ziemi Drawieńskiej odbył się 5-7 czerwiec 2009
 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej zorganizowało po raz dziesiąty Wojewódzki Turystyczny Rajd po Ziemi Drawieńskiej im. Antoniego Kardasa
 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej bardzo pozytywnie ocenia realizację programu X Wojewódzkiego Turystycznego Rajdu po Ziemi Drawieńskiej im. Antoniego Kardasa, który odbył się w dniach 5-7 czerwca br. Informację o rajdzie odbyły się szerokim echem w lokalnym środowisku i   w mediach: w Kronice Szczecińskiej, TV Szczecin i w Radio Szczecin i w      prasie- w Kurierze Szczecińskim i Gazecie Lubuskiej oraz na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Urzędów Miejskich Drawna i Kalisza Pomorskiego, Gminnego Centrum Informacji w Drawnie, Choszczno biz, oraz www.drawno-lokalnie.home.pl.

                       Tu pragniemy podziękować współorganizatorom, patronom i sponsorom, dzięki którym rajd mógł mieć wspaniałą oprawę a uczestnicy- wielką frajdę z pobytu w Drawnie i ciekawe nagrody:

-  Wojewodzie zachodniopomorskiemu,

-  Urzędowi Marszałkowskiemu - szczególnie Wydziałowi Turystyki Gospodarki i Promocji,

-  Staroście Choszczeńskiemu,

-  Burmistrzom Drawna i Kalisza Pomorskiego,

-  Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

-  Nadleśnictwu Drawno i Drawieńskiemu Parkowi Narodowemu,

-  Policji i Straży Pożarnej,

-  wielu sponsorom indywidualnym z Drawna

-  Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku.

 

PROGRAM RAJDU

Piątek 05 czerwca 2009 roku


14.00 – 18.00 Zakwaterowanie uczestników rajdu w miasteczku
rajdowym zorganizowanym na boisku MKS Drawa Drawno w Drawnie.
19.00 Ognisko z konkursem literackim propagującym walory Ziemi Drawieńskiej.
20.00 Dyskoteka pod chmurką dla mieszkańców miasteczka rajdowego i nie tylko.

 

Sobota 06 czerwca 2009 roku


7.00 – 8.00 wydawanie ciepłych napojów.
8.00 - start do rajdu w kategorii samochodowej – Plac Wolności w Drawnie.
9.00 - Start do rajdu w kategorii pieszej – boisko sportowe,
9.00 - start do rajdu w kat. rowerowej i w kat. osób Niepełnosprawnych  
13.00 – 14.30 obiad dla uczestników rajdu   
14.30 – 15.30 indywidualne konkurencje sprawnościowe
15.30 - 16.45 występy estradowe
17.00 - wręczenie pucharów, nagród i dyplomów oraz wybór MISS RAJDU
20.00 - dyskoteka – boisko sportowe MKS Drawno

 

Imprezy towarzyszące

Stadion Miejski w Drawnie

Sobota 06 czerwca 2009 rok


12.00 - znakowanie rowerów – Komenda Policji w Choszcznie
13.00-15.00 - turniej strzelecki o Puchar Króla Kurkowego,
15.00 - pokaz tresury psów, pokazy grupy antyterrorystycznej 
16.00 - pokaz sprzętu strażackiego-Zawodowa straż Pożarna Choszczno.

 

Niedziela 07 czerwca 2009 rok


7.00 - wydawanie ciepłych napojów,
8.00 - spływ kajakowy,
14.00 - pożegnanie uczestników rajdu

 

 

 

 

 

IX Rajd odbył się w dniach 6-8 czerwca 2008
 

 

 

 

 

 

 

 

 VIII Rajd odbył się w dniach 15-17 czerwca 2007
 

 

 

 

 

 

 

 

 VII Rajd odbył się w dniach 15-17 czerwca 2006
 

 

 

 

 

 

VI Rajd odbył się 3-5 czerwiec 2005
 

 

 

 

 

 

 

 V Rajd odbył się w dniach 11-13 czerwiec 2004
 

 

 

 

 

 

 

 Rajdy od I do IV w latach 2000-2003


 

Poniższe zdjęcia wykonano podczas II Rajdu 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

góra strony