Miasto  drawno

 

Miasto Drawno, o 700-letniej tradycji położone wśród lasów na pograniczu Drawieńskiego Parku Narodowego.

Drawno dla turystów

Na terenie gminy znajdziemy mnóstwo szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i kajakowych oraz wiele jezior.

Drawa atrakcją gminy

Przez naszą gminę płynie rzeka Drawa o wartkim nurcie, na której organizowane są spływy kajakowe.

Rzeka Drawa w obiektywie

Piękno rzeki Drawy

 

Ozdobą regionu i wielką atrakcją turystyczną jest niewątpliwie rzeka Dra­wa. Jej dorzecze obejmuje 3200 km2, swój początek bierze w rynnowej Dolinie Pięciu Jezior na południe od Połczyna Zdroju. Uchodzi do Noteci poniżej Krzyża, a różnica wysokości pomiędzy Doliną a ujściem wynosi 122 m. Rzeka ma 199 km długości, a średni spadek wynosi około 61 proc. W górnym biegu przepływa przez jeziora: Górne, Krąg, Długie, Głębokie, Małe, Prosino, Żerdno, Drawsko, Rzepowskie, Krosino i Lubie. Należy zaznaczyć, że jezioro Drawsko jest drugim co do wielkości  rozlewiskiem w Polsce. Środkowy bieg Drawy wiedzie przez teren europejskiego poligonu wojskowego. Poniżej jeziora Lubie rzeka ma charakter przełomu i na odcinku około 1,5 km jej spadek sięga 2,67 proc. Poniżej, spokojniejsza już rzeka, przepływa przez jeziora: Wielkie Dębno, Małe Dębno, Wiry i Zły Łęg. Dalej bieg rzeki sztucznie skrócono, kierując wody do dawnego dopływu Drawy ­Prostyni. W 1816 r. zbudowano zaporę wodną przed elektrownią w Borowie, która spiętrza rzekę w jezioro Borowskie. Uregulowany odcinek doprowa­dza wody tegoż jeziora do pierwotnego koryta Drawy. Od Prostyni do Draw­na rzeka ma najmniejszy spadek, w granicach od 0,15 do 0,25 proc. Na tym odcinku wpada do niej jej dopływ - Drawica i kilka mniejszych. Jeziora Gra­żyna (Dubie Północne) i Adamowo (Dubie Południowe) w Drawnie są ostat­nimi, przez które przepływa rzeka. Po minięciu Drawna spadek Drawy znów rośnie, przekraczając miejscami 1 proc. Do zbiornika w elektrowni Kamien­na do Drawy wpływają dwa dopływy - Korytnica i Płociczna. Za ujściem Płocicznej rzeka płynie jeszcze 20 km Puszczą Drawską. Z jej prawej strony wpływa do rzeki Mierzęcka Struga. Drawa swój bieg kończy w Noteci koło Krzyża.

Znany poeta Władysław Łazuka tak opisał rzekę:
"Ptaki zbudziły śpiewem dzień
 sarny wychodzą na pastwiska
 w powodzi buczyn
 błyszczy nurt
 ukryty skarb w dolinie
 witaj wędrowcze
 idź
 podziwiaj
 a gdy przystaniesz w cieniu
 wysłuchaj opowieści rzeki
 W niej zapisane dni i chwile
 i coś
 czego nie widać."

 ( "Gdzie szybki Drawy bieg" -Władysław Łazuka)

      
 Pokaz slajdów

 
Zobacz pejzaż drawieński zimową porą   >>>