Miasto  drawno

 

Miasto Drawno, o 700-letniej tradycji położone wśród lasów na pograniczu Drawieńskiego Parku Narodowego.

Drawno dla turystów

Na terenie gminy znajdziemy mnóstwo szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i kajakowych oraz wiele jezior.

Drawa atrakcją gminy

Przez naszą gminę płynie rzeka Drawa o wartkim nurcie, na której organizowane są spływy kajakowe.

Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej

 

XII Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej  - Drawno 2019

 

 18 maja   2019 r po raz dwunasty odbył się organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej oraz Burmistrz Drawna, Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej. Wzięło w nim udział 26 zespołów i ponad 300 wykonawców w tym ze Środowiskowego domu Samopomocy w Drawnie. Uroczystość już tradycyjnie  rozpoczęła się na placu Wolności w Drawnie, gdzie Burmistrz Drawna Pan Andrzej Chmielewski przywitał zebranych a Pani Anna Hińcza  Gnysińska Dyrektor DOK w niekonwencjonalny sposób przedstawiła poszczególne zespoły/szczegóły na stronie Drawieńskiego Ośrodka Kultury/, po czym  barwnym i rozśpiewanym korowodem uczestnicy przemaszerował na dziedziniec Drawieńskiego Ośrodka Kultury, gdzie w muszli koncertowej odbył się dalszy ciąg festiwalu. Festiwal bardzo profesjonalnie prowadził Pan Krzysztof Rutkowski, który poprosił  Burmistrza Drawna Pana Andrzeja Chmielewskiego oraz Prezesa TPZD Pana Mariana Kuca o uroczyste otwarcie. Burmistrz serdecznie powitał wszystkie zespoły wykonawców oraz  widzów i oficjalnie dokonał otwarcia Festiwalu.  Prezes Marian Kuc powitał zebranych oraz poinformował o sprawach technicznych. Poinformował również, że współorganizatorem festiwalu jest Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, Drawieński Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Drawnie a sponsorem Piekarnia „Jana” w Drawnie.   Występy zespołów oceniało jury pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Bogdana Matławskiego  a skład uzupełnia Pani Anna Hińcz Gnysińska oraz Pan Tomasz Jabłecki. Regulamin festiwalu był opublikowany na stronie internetowej tpzd.   Jako pierwsze wystąpił  zespół ŚDS z Drawna. Zespoły występowały w kolejności wcześniej ustalonej przez organizatora i  przez kilka  godzin prezentowały się   a Jury dokonywało oceny. Zwycięzcą   XII Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej w Drawnie zostali   „Darskowiacy” z Darskowa. Drugie miejsce zdobyło „Trio Drawieńskie” z Drawna, a trzecie, zespół  „Kwiaty Polskie” z Tymienia. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy upominki i puchary a zwycięzca ponadto nagrodę finansową.  Pozostałe zespoły zostały uhonorowane dyplomami i pucharami.   Są to:  zespół  „Nadzieja” z Chłopowa za  umacnianie nadziei jako wartości wśród publiczności, zespół „Reczanie” z Recza za radosne wykonanie pieśni popularno- biesiadnej, zespół  „Skarpianie” z Koszalina za debiut i wykonawstwo repertuaru a capella, zespół  „Słoneczko” z Niemicy za dojrzałe i dynamiczne wykonanie pieśni ludowych, zespół  „Drawiczanki” z Drawna za niekłamaną radość z wykonania pieśni ludowych, zespół „Bursztyn” z Mielna za zachodniopomorski współczesny repertuar pieśniowy, zespół  „Drawianki” z Drawna wytrwałość w propagowaniu pieśni ludowych, zespół  „Ballada” z Koszalina za przybliżenie i popularyzację tradycyjnego repertuaru ukraińskiego i łemkowskiego, zespół   „Granowianki” z Granowa za umiejętne wykonawstwo z podkładem mechanicznym i promocję swojej małej Ojczyzny,  zespół  „Radość” z Tychowa za wytrwałość w popularyzacji pieśni ludowych, „Swojacy” z Mirosławca za wierność Festiwalowi w Drawnie, kulturę wykonawczą i układanie pieśni, zespół  „Dobrowianki” z Dobrowa za poprawność wykonawczą i wierność muzyce ludowej, zespół  „Super Babki” z Kolska za wykonawstwo tradycyjnych przyśpiewek góralskich w stylu folkowym, zespół wokalny „Jarzębina” z Hanek  za umiejętne połączenie śpiewu z akompaniamentem mechanicznym i wysoką kulturę sceniczną, zespół   „Małolaty” ze Świerczyny za   włączenie do kapeli skrzypiec i zabawne interpretację tekstów piosenek, zespół  „Bierzwniczanki” z Bierzwnika za elegancję i wdzięk na estradzie,  zespół „Od Nowa” z Czaplinka za ciekawy skład kapeli, dystyngowany wygląd na scenie i interesujące wykonanie pieśni, Chór „Pogodna Jesień” z Choszczna za chóralne i interesujące wykonanie pieśni ludowych, zespół „Zalesiek” z Mścic za energetyczne i pełne muzycznego entuzjazmu wykonanie, zespół „Senioritki” z Pełczyc za poczucie humoru w wykonawstwie pieśni, zespół „My emeryci” z Kalisza Pomorskiego za to, że są dowodem, że wśród wykonawców festiwalowych nie ma emerytów, zespół „Violki” z Kalisza Pomorskiego za radosny przekaz wykonanych pieśni ludowych. Podczas przerwy wystąpiła sekcja artystyczna Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Podsumowania Festiwalu dokonał Pan Prof. Bogdan Matławski. Wręczenia nagród, pucharów i dyplomów dokonali członkowie jury, członek Zarządu Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Pan Jarosław Rzepa, Burmistrz Drawna, oraz Prezes TPZD z członkami Zarządu.  Organizator zabezpieczył dla uczestników ciepłe i zimne napoje, grochówkę ugotowaną przez Panie ze Szkoły Podstawowej w Drawnie oraz ciasto z piekarni „Jana” w  Drawnie. Gastronomia „pod Lipką” z Drawna poczęstowała pizzą.  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia dwunastego Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej. Szczególne podziękowania dla Dyrektor DOK Pani Anny Hińczy Gnysińskiej wraz z jej współpracownikami, pracownicom Biblioteki Publicznej w Drawnie Pani Reginie Budrewicz i Pani Barbarze Zajączkowskiej oraz   Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu.

                                                                                                                                                              Marian Kuc

                                                                                                                                                                  Prezes

 

   Foto Galeria  >>>       

 

                                                Film z XII Festiwalu >>       

 

     

 

XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIEŚNI LUDOWEJ

 

          Tradycyjnie w trzecią sobotę maja   2018 r po raz jedenasty odbył się organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej oraz Burmistrz Drawna, Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej. Wzięło w nim udział 28 zespołów i 306 wykonawców, w tym ze Środowiskowego domu Samopomocy w Drawnie oraz z Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. Uroczystość rozpoczęła się na placu Wolności w Drawnie, gdzie Burmistrz Drawna Pan Andrzej Chmielewski przywitał zebranych a następnie  barwnym i rozśpiewanym korowodem uczestnicy przemaszerował na dziedziniec Drawieńskiego Ośrodka Kultury. Tu w muszli koncertowej odbył się dalszy ciąg festiwalu. Festiwal prowadził Pan Krzysztof Rutkowski, który poprosił  Burmistrza Drawna Pana Andrzeja  Chmielewskiego oraz Prezesa TPZD Pana Mariana Kuca o uroczyste otwarcie. Burmistrz serdecznie powitał wszystkich wykonawców oraz  widzów i oficjalnie dokonał otwarcia Festiwalu  Prezes Marian Kuc poinformował, że w festiwalu bierze udział 28 zespołów i ponad 300 osób. Jedynym zespołem, który uczestniczy we wszystkich edycjach jest zespół „Dominikowianki” z Dominikowa w gminie Drawno. Poinformował również, że współorganizatorami festiwalu są : Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, Drawieński Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Drawnie.  W festiwalu uczestniczył m.in. przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie Pan Czesław Paszkiewicz oraz przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Pan Edward Kulesza.    Prezes poinformował, że występy zespołów będzie oceniać jury pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Bogdana Matławskiego a skład uzupełnia Pani Jolanta Kowalczyk oraz Pan Tomasz Jabłecki. Przypomniał także, że regulamin festiwalu był opublikowany na stronie internetowej TPZD.

          Festiwal  bardzo sprawnie prowadził Pan Krzysztof Rutkowski. Jako pierwsze wystąpiły zespoły ŚDS z Drawna oraz DPS z Brzezin. Zespół „Drawianek” piosenką o Drawnie wprowadził w atmosferę festiwalu. Po wprowadzeniu występowały zespoły w kolejności wcześniej ustalonej przez organizatora.  Przez kilka  godzin prezentowały się zespoły a Jury dokonywało oceny.

           Zwycięzcą   XI Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej w Drawnie zostali  „Darkowiacy” z Darskowa za profesjonalną prezentację muzyki ludowej różnych reginów. Drugie miejsce, powtarzając wynik z roku ubiegłego, zdobył zespół  „Swojacy” z Mirosławca za interesujący, autorski, współczesny repertuar zachodniopomorski, a trzecie, zespół  „Kalina” z Kobylanki za wrażliwość muzyczną i takież wykonanie repertuaru. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary a zwycięzca ponadto nagrodę finansową. Specjalny puchar dla zespołu śpiewaczego otrzymał zespół „FolkON” z Granowa za udany debiut w festiwalu pieśni ludowej. Pozostałe zespoły zostały uhonorowane dyplomami i pucharami.   Były to:  zespół  „Suchanianki” z Suchania za  aktywność sceniczną i radość w prezentacji repertuaru, zespół „Senioritki” z Pełczyc za prezentację repertuaru ludowego w stylu chóralnym, zespół  „Dobrowiacy” z Rusinowa za wysoką kulturę sceniczną, poprawność śpiewu wielogłosowego oraz przemyślany ruch sceniczny, zespół  „Reczanie” z Recza za wieloletnią popularyzację pieśni ludowej, zespół  „Grupa My” z Choszczna za miłość do polskiej muzyki ludowej, chór „Pogodna Jesień” z Choszczna za uwzględnienie w repertuarze tematyki własnego regionu, zespół  „Słoneczko” z Niemicy za promowanie swojej małej Ojczyzny i pieśni ukraińskich, zespół  „Popowianie” z Popowa za propagowanie tradycyjnej kultury ludowej, zespół wokalno-muzyczny „Granowianki” z Granowa za wytrwałość i wieloletnie uczestnictwo w kulturze ludowej,  zespół  „Ewa plus Wanda” z Koszalina za prezentowanie nowych form prezentacji pieśni tradycyjnej,   zespół śpiewaczy „Lipka” z Kobylanki za stworzenie specyficznego klimatu artystycznego, zespół  „Bierzwniczanki” z Bierzwnika za radość w wykonawstwie piosenki ludowej, zespół  „Jarzębina” z Hanek za wieloletnią popularyzację pieśni ludowej, zespół wokalny „Małolaty” z Wierzchowa za udaną próbę łączenia muzyki mechanicznej ze śpiewem naturalnym, zespół   „Violki” z Kalisza Pomorskiego za ukazanie piękna w obiegowych melodiach ludowych, zespół  „Super Babki” z Kolska za wprowadzenie czardaszowych rytmów do polskich pieśni ludowych, zespół  „Dominikowianki” z Dominikowa za wytrwałość w popularyzowaniu pieśni ludowej,  zespół „Dąbrówka” z Dygowa za propagowanie kultury pogranicza polsko-czeskego, zespół „Nadzieja” z Chłopowa za tworzenie i popularyzację pieśni o tematyce wsi współczesnej, zespół „Barwinok” z Rusinowa za popularyzację pieśni ukraińskich na Pomorzu Zachodnim, zespół „Drawianki” z Drawna za 15 letni artyzm upowszechniania muzycznej kultury ludowej, zespół „My emeryci” z Kalisza Pomorskiego za kulturę sceniczną, promocję własnego miasteczka i odważne wprowadzenie pieśni biesiadnej. Podczas przerwy wystąpiła sekcja artystyczna Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

          Podsumowania imprezy dokonał przewodniczący Jury, Pan prof.. Bogdan Matławski. Pogratulował wszystkim miłej zabawy i dobrego humoru  Zachęcił jednoczenie wszystkie zespoły, by częściej sięgały po utwory prezentujące współczesne realia życia we własnych środowiskach, by zadbały o liczniejszy udział młodych wykonawców, by – przy braku akompaniamentu na żywo na instrumencie – wybierali śpiew a capella zamiast wtóru mechanicznego, by zadbali o lepsze dostosowanie prezentowanej tematyki do wieku wykonawców.

            Wręczenia nagród, pucharów i dyplomów dokonali członkowie Jury, Burmistrz Drawna, Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie oraz Prezes TPZD. Wszystkie zespoły otrzymały płyty ze skrótem nagrania X Festiwalu.  Organizator zabezpieczył dla uczestników ciepłe i zimne napoje, grochówkę ugotowaną przez Panie z Gimnazjum Publicznego w Drawnie oraz ciasto z piekarni „Jana” w Drawnie.

            Przebieg Festiwalu dokumentowała TV E - CHO z Choszczna a film będzie można obejrzeć na You Tube i na stronie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej : tpzd-drawno.pl .

           Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia jedenastego Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej. Szczególne podziękowania dla Dyrektor DOK Pani Anny Hińczy Gnysińskiej wraz z jej współpracownikami, pracownicom Biblioteki Publicznej w Drawnie Pani Reginie Budrewicz i Pani Barbarze Zajączkowskiej oraz Pani Monice Gdaniec, Panu Edwardowi Kuleszy, Czesławowi Paszkiewiczowi, i Krzysztofowi Rutkowskiemu.

                                                                             D o  z o b a c z e n i a  w  p r z y s z ł y m  roku

                                                                                                M a r i a n   K u c

 

                              Foto Galeria  >>>       

                            Film z XI Festiwalu >>       

 

 

     

 

X WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIEŚNI LUDOWEJ

D r a w n o  2017

 

               W dniu 20 maja 2017 r po raz dziesiąty odbył się w Drawnie Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej. Wzięło w nim udział 28 zespołów i 347 wykonawców. To najwyższa ilość w historii tej imprezy. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się na placu Wolności w Drawnie, gdzie Burmistrz Drawna Pan Andrzej Chmielewski przywitał zebranych. Z placu Wolności barwny i rozśpiewany korowód uczestników przemaszerował na dziedziniec Drawieńskiego Ośrodka Kultury, gdzie w amfiteatrze odbył się dalszy ciąg festiwalu. Jako pierwsza gości powitała Dyrektor Drawieńskiego Ośrodka Kultury Pani Anna Hińcza Gnysińska, która porosiła Burmistrza Drawna Pana Andrzeja Chmielewskiego oraz Prezesa TPZD Pana Mariana Kuca o uroczyste otwarcie. Burmistrz serdecznie powitał wszystkich wykonawców oraz gości i widzów i oficjalnie dokonał otwarcia Festiwalu. W festiwalu uczestniczył m.in. przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie Pan Czesław Paszkiewicz oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Choszcznie Pan Jan Kuźmiński.

               Prezes Marian Kuc przypomniał krótko historię, która rozpoczęła się w 2008 r z udziałem 7 zespołów i 60 uczestników. W dziesięcioletniej historii w festiwalach uczestniczyło 58 zespołów i ponad 1.800 uczestników z 12 powiatów województwa zachodniopomorskiego i jednego z województwa lubuskiego. Każdorazowo w festiwalu uczestniczą zespoły i osoby niepełnosprawne. Od trzeciego festiwalu organizowany jest konkurs kulinarny na tradycyjne potrawy. Prezes poinformował, że patronat honorowy nad X festiwalem objął Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Jarosław Rzepa a  nagrody  dla zwycięzców festiwalu i w konkursie kulinarnym ufundował Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski poprzez Wydziały: Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego i Rolnictwa i Rybactwa. Współorganizatorem jest także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie. Prezes poinformował, że występy zespołów będzie oceniać jury pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Bogdana Matławskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego  oraz Pani mgr Jolanty Kowalczyk ze Szkoły Muzycznej w Choszcznie. Przypomniał, że regulaminy festiwalu i konkursu kulinarnego są opublikowane na stronie internetowej www.tpzd–drawno.pl.  Z okazji jubileuszu Biblioteka Publiczna w Drawnie zorganizowała wystawę poświęconą historii festiwalu. Na kilkudziesięciu planszach przedstawiono najważniejsze wydarzenia z nim związane.

Festiwal  bardzo sprawnie prowadził Pan Krzysztof Rutkowski.

               Wstęp do prezentacji zrobił zespół „Drawianek”, który poza konkursem, piosenką o Drawnie, wprowadził w atmosferę festiwalu. Po wprowadzeniu występowały zespoły w kolejności wcześniej ustalonej przez organizatora.  Przez pięć godzin prezentowały się zespoły a Jury dokonywało oceny. Ostatecznie pierwsze miejsce  za udany mariaż tradycji z folklorem przyznano zespołowi wokalno-muzycznemu „Stawnianki” ze Stawna. Drugie miejsce za wykonanie autorskich tekstów i melodii będących rzeczywistym układem w kulturze Pomorza Zachodniego zdobył zespół wokalno-muzyczny „Swojacy” z Mirosławca a trzecie za żywiołowość oraz spontaniczność charakterystyczne dla muzyki ludowej, zespół śpiewaczy z kapelą „Darskowiacy” z Darskowa. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

                 Pozostałe zespoły zostały uhonorowane dyplomami i pucharami. A były to: ludowy zespół śpiewaczy „Dąbrówka” z Dębogardu za prezentację różnorodnego repertuaru ludowego  i włączenie do wykonawstwa młodego pokolenia, zespół wokalny „Senioritki” z Pełczyc za promocję ludowego repertuaru w opracowaniu chóralnym, zespół wokalno-muzyczny „Dobrowianki” z Dobrowa za promocję własnego regionu – swojej małej Ojczyzny, zespół wokalno-muzyczny „Drawiczanki” z Drawna za zainteresowanie folklorem muzycznym z Podhala, zespół wokalny „Grupa My” z Choszczna za próbę łączenia żywego wykonawstwa z mechanicznym akompaniamentem, chór „Pogodna Jesień” z Choszczna za chóralne opracowanie popularnych pieśni ludowych, zespół wokalno-muzyczny „Słoneczko” z Niemicy za akcenty patriotyczne z podkreśleniem piękna własnego regionu, zespół wokalno-muzyczny „Kalina” z Kobylanki za wdzięk sceniczny i prezentację własnej twórczości, zespół wokalno-muzyczny „Granowianki” z Granowa za wkład pokoleniowy i bezpośredni kontakt z publicznością, ludowy zespół śpiewaczy „Trzech” z Koszalina za wierność kulturze ojców w języku, melodii i sposobie wykonania/zespół otrzymał  dodatkowo specjalne wyróżnienie/, zespół śpiewaczy „Reczanie” z Recza za poszukiwanie wspólnoty pomiędzy pieśnią biesiadną a muzyką ludową, zespół śpiewaczy „Lipka” z Kobylanki za poszukiwanie i tworzenie repertuaru w ciągu wielu lat swojej działalności artystycznej, zespół wokalno-muzyczny „Bierzwniczanki” z Bierzwnika za popularyzację folkloru muzycznego na Pomorzu Zachodnim, zespół wokalno-muzyczny „16-ty Południk” z Chłopów za podkreślenie morskości i pomorskości regionu oraz za refleksyjność wykonanie pieśni bogatych w treści, zespół wokalno-muzyczny „Nasz Dom” z Koszalina za realizację pięknego zjawiska integracji wykonawców na festiwalu w Drawnie, zespół wokalno-muzyczny „Jarzębina” z Hanek za wierne oddanie charakteru śpiewu gromadnego który jest coraz rzadszym zjawiskiem we współczesnym wykonawstwie, zespół wokalno-instrumentalny „Od Nowa” z Czaplinka za niekłamaną radość podczas prezentacji scenicznej, zespół wokalno-muzyczny „Popowianie” z Popowa za popularyzację ludowej kultury artystycznej wśród lokalnych społeczności, zespół wokalny „Małolaty” ze Świerczyny za poczucie humoru wyrażającą się w odniesieniu do własnej nazwy i za radość sceniczną, chór „Con Passione” z Krzęcina za umiejętne, zgodne i twórcze łączenie na estradzie wykonawców młodych i doświadczonych, zespół wokalny „Violki” z Kalisza Pomorskiego za żywiołowe wykonanie utworów w pełni ludowych i systematyczny rozwój artystyczny, zespół wokalo-muzycny „Suchanianki” z Suchania za ukazanie piękna tkwiącego w polskich pieśniach ludowych, zespół wokalno-muzyczny „Super Babki” z Kolska za radość sceniczną czerpaną z wykonawstwa pieśni ludowych, zespół wokalno- muzyczny „Dominikowianki” z Dominikowa za wieloletnią działalność artystyczną w obszarze ludowej kultury muzycznej w Dominikowie, zespół wokalny „My Emeryci” za nieustające dążenie do poszerzania repertuaru  i poziom jego wykonawstwa. Podczas przerwy wystąpiła sekcja artystyczna Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Wręczenia nagród, pucharów i dyplomów dokonali członkowie jury, Burmistrz Drawna, Prezes TPZD oraz Dyrektor DOK.

               Do konkursu kulinarnego zgłoszono kilkanaście potraw-tradycyjne gołąbki. Komisja pod przewodnictwem Pani Moniki Gdaniec dokonała degustacji i ustaliła następującą kolejność: pierwsze miejsce Pani Barbara Kuc z Drawna, drugie Pani Krystyna Popławska z Granowa, trzecie Pani Czesława Bukała z Hanek, czwarte Pani Elżbieta Przygoda z Hanek i piąte Pani Bogumiła Ciechanowicz z Drawna. Nagrody ufundowane przez Wydział Rolnictwa i Rybactwa ZUM wręczył Burmistrz Drawna oraz Prezes TPZD.

               Przebieg Festiwalu dokumentowała Rega TV Świdwin, E - cho media Choszczno, Zachodniopomorskie info.pl, Polskie Radio Szczecin  oraz organizatorzy. Wszystkie uczestniczące zespoły, współorganizatorzy, sponsorzy otrzymają pamiątkowe nagrania na płytkach DVD.

               Organizator zabezpieczył także dla uczestników ciepłe i zimne napoje, grochówkę ugotowaną przez Panie z Gimnazjum Publicznego w Drawnie, drożdżówki z piekarni „Jana” w Drawnie oraz kiełbaski pieczone przez Pana Zbigniewa Bogdańskiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia dziesiątego Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej. Szczególne podziękowania dla Dyrektor DOK Pani Anny Hińczy Gnysińskiej, Pracownicom Biblioteki Publicznej w Drawnie Pani Reginie Budrewicz i Pani Barbarze Zajączkowskiej, Pani Monice Gdaniec, Panu Edwardowi Kuleszy i Czesławowi Paszkiewiczowi oraz Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu.

               Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w Festiwalu i zapraszamy za rok.

                                                                                     Z a r z ą d   T P Z D

 

  Foto Galeria  >>                

 

Film z X Festiwalu >>       

 

 

 

 

IX Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej

 Drawno 2016
                          

              Po raz dziewiąty w dniu 21 maja 2016 r Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej oraz Burmistrz Drawna zorganizowali Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej. Współorganizatorami było Starostwo Powiatowe w Choszcznie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, , Burmistrz Kalisza Pomorskiego, Drawieński Park Narodowy oraz Drawieński Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Drawnie. W Festiwalu udział wzięło 325 uczestników reprezentujących 27 zespołów z województwa zachodniopomorskiego. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszył konkurs kulinarny współorganizowany z wydziałem Rolnictwa i Rybactwa Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. W Konkursie prezentowano  przystawkę ze szczupaka na zimno.

              Uczestnicy festiwalu zgromadzili się na Placu Wolności w Drawnie. Burmistrz Drawna Pan Andrzej Chmielewski serdecznie wszystkich powitał i zaprosił do przejścia w korowodzie na teren Drawieńskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbędzie się część zasadnicza festiwalu. Przy dźwiękach muzyki i pieśni ludowej barwny korowód przemaszerował do amfiteatru - na dziedziniec DOK. Nad bezpieczeństwem w trakcie korowodu czuwali policjanci z miejscowego posterunku. Dyrektor DOK Pani Anna Hińcza Gnysińska powitała zebranych i porosiła Burmistrza Drawna Andrzeja Chmielewskiego i Prezesa TPZD o dokonanie otwarcia Festiwalu oraz przekazanie informacji organizacyjnych. Burmistrz Drawna jeszcze raz wszystkich powitał i dokonał uroczystego otwarcia IX Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej. Prezes TPZD poinformował, że wpłynęły  nieoficjalne  propozycje zmian regulaminowych i w związku z tym zaproponował, by ewentualne konkretne propozycje zespoły  przekazały do biura Festiwalu lub przesłały pocztą elektroniczną.

               Poinformował również, że oceny prezentowanych pieśni dokona jury w składzie: dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Pan Bogdan Matławski, wykładowcy Państwowej Szkoły Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Choszcznie Pani Jolanta Kowalczyk i Pan Tomasz Jabłecki oraz doc. Józef Ratajczak z Uniwersytetu Muzycznego z Antwerpii w Belgii.

               Prowadzenie Festiwalu powierzono Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu, który ze swej roli wywiązał się znakomicie. Zespoły występowały w kolejności wcześniej wylosowanej. Jako pierwszy wystąpił zespół wokalno muzyczny „Brzezinki” z Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. W zespole wystąpili zarówno pensjonariusze jak i pracownicy z dyrektor Panią Teresą Mądzielewską.

               Występy zespołów zakończyły się po godzinie piętnastej. Podsumowania dokonał przewodniczący jury Pan Bogdan Matławski. Za elementy laudacji śpiewu i tańca w promocji kultury ludowej wyróżniono zespół wokalny „Violki Kibolki” z Kalisza Pomorskiego. Wyróżnienia otrzymali także: zespół wokalny „Małolaty” ze Świerczyny za umiejętność doboru tonacji do możliwości wykonawczych, zespół wokalno-muzyczny „Grupa My” z Choszczna za propagowanie wykonawstwa w składzie kameralnym, zespół wokalno- muzyczny „Bursztyn” z Mielna za wrażliwość muzyczną, umiejętność stosowania wielogłosu i dynamiki o walorach ludowych, zespół wokalno- muzyczny „Popowianie” z Popowa za tworzenie wartości z tradycji uczestnictwa w Festiwalu w Drawnie, zespół wokalno- muzyczny „Suchanianki” z Suchania za umiejętne okraszenie repertuaru muzycznego elementami choreograficznymi i grą aktorską, zespół wokalno-muzyczny ”Kalina” z Dolic za zaradność sceniczną i humorystyczne ukazanie swojej małej ojczyzny – Wileńszczyzny, zespół śpiewaczy „Reczanie” z Recza za radość i optymizm czerpany ze wspólnego muzykowania, zespół wokalno-muzyczny „Granowianki” z Granowa za prezentację partii solowych w śpiewie ludowym, zespół instrumentalno-wokalny „Diabaz” z Drawska Pomorskiego za udany debiut artystyczny i współczesny zachodniopomorski repertuar muzyczny, zespół wokalny „Drawiczanki” z Drawna za oswajanie najmłodszego pokolenia ze sceną i odważne prezentacje nowego repertuaru, zespół śpiewaczy „Seniority” z Pełczyc za udany debiut artystyczny i wysoką kulturę muzyczną, zespół wokalno-muzyczny „Swojacy” z Mirosławca za wierność tradycji uczestnictwa w Festiwalu, zespół wokalno-muzyczny „Łobuziacy” z Łobza za udany debiut artystyczny i wysoką kulturę muzyczną, zespół wokalno-muzyczny „Dominikowianki” z Dominikowa za trud pracy artystycznej i stały udział w Festiwalu, kapela ludowa „Stobniczanie” z Choszczna za wierność polskiej tradycji i promowanie zachodniopomorskiej formuły kapeli ludowej, grupa wokalno- muzyczna przy UTW            w Złocieńcu za gorącą wiarę w nieprzemijalność lat studenckich, ludowy zespół śpiewaczy „Dąbrówka”  z Dębogardu za popularyzację polskich piosenek ludowych, zespół wokalno-muzyczny „Jarzębina” z Mirosławca za kultywowanie polskich muzycznych tradycji ludowych, zespół wokalny „Super Babki” z Kolska za radość na estradzie, która udzieliła się publiczności, zespół „Biadule” z Kinowa za oryginalne wykonania i profesjonalny akompaniament, zespół wokalny „Bierzwniczanki” z Bierzwnika za doskonalenie poziomu artystycznego, zespół wokalno-muzyczny „Drawianki” z Drawna za długoletni udział w Festiwalu, zespół wokalny „My Emeryci” z Kalisza Pomorskiego za radość czerpaną ze wspólnego śpiewania, chór „Pogodna Jesień” z Choszczna za ciekawy pomysł i realizację na artystyczną jesień życia.

               Laureatem IX Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej za wysoki poziom artystyczny i urozmaicenie zaprezentowanych utworów muzycznych został zespół śpiewaczy z kapelą „Darskowiacy” z Darskowa, działający przy Złocienieckim Ośrodku Kultury.

               Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy, puchary i album przyrodniczy wydany z okazji 25- lecia Drawieńskiego Parku Narodowego a zwycięzca ponadto nagrodę pieniężną. Wręczenia dokonał Burmistrz Drawna oraz Prezes TPZD, Dyrektor DOK oraz członkowie Jury.

                Komisja do oceny przystawek ze szczupaka pod przewodnictwem Pana Czesława Paszkiewicza ogłosiła, że pierwsze miejsce  zdobyła pani Bogumiła Ciechanowicz z Drawna za potrawę pn „Szybka przekąska wędkarska”, drugie Pan Jan Budrewicz z Drawna za przystawkę „szczupak nadziewany”, trzecie Pan Ryszard Paszkowski ze Złocieńca za „Szczupak faszerowany”, czwarte Pani Barbara Kuc z Drawna  za „szczupaka z warzywami”, piąte Pan Tadeusz Ciechanowicz z Drawna za „szczupaka na pierzynce. Wyróżniono także szczupaka „po profesorsku” przygotowanego przez Prezesa TPZD. Ogółem oceniano 10 potraw.

              Dla uczestników przygotowano smaczną grochówkę. Było też ciasto drożdżowe i pieczone kiełbaski oraz napoje gorące i chłodzące.  Za przygotowanie i przebieg festiwalu słowa uznania i podziękowania należą się członkom Zarządu TPZD Pani Monice Gdaniec, Pani Reginie Budrewicz, Panu Edwardowi Kuleszy i Panu Czesławowi Paszkiewiczowi. Podziękowano także Pani Barbarze Zajączkowskiej, Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu i Panu Zbyszkowi Bogdańskiemu. Szczególne słowa uznania i podziękowanie składamy Pani dyrektor Annie Hińczy Gnysińskiej i jej współpracownikom za przygotowanie obiektu i sprawną obsługę uczestników a Panu Andrzejowi Pacanowskiemu za projekt znaczka – przypinki i redakcję strony www. Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Drawna Panu Andrzejowi Chmielewskiemu za włączenie się w organizację Festiwalu. Wszystkim  współorganizatorom dziękujemy również za wsparcie finansowe. Przebieg Festiwalu był utrwalony na DVD przez prywatną telewizję lokalną N-TV Rega Świdwin – Łobez. Każdy z uczestniczących zespołów oraz współorganizatorzy otrzymają płytki ze skrótem nagrania z imprezy. Skrót ten będzie można również obejrzeć na naszej stronie internetowej www.tpzd-drawno.pl i na stronie TV Rega.

 

Zwycięzca IX Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej Drawno 2016  -  DARSKOWIACY ze Złocieńca

 

 

 

VIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej Drawno 2015  -  sprawozdanie

16 maja 2015 r Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej było organizatorem VIII Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej. Współorganizatorem Festiwalu był Burmistrz Drawna a także Gmina Kalisz Pomorski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, Drawieński Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna w Drawnie. Już po raz drugi uczestnicy Festiwalu zebrali się na placu Wolności w Drawnie i w barwnym korowodzie przemaszerowali do amfiteatru. Bezpieczeństwo maszerujących zabezpieczali Policjanci miejscowego Posterunku. W amfiteatrze wszystkich przybyłych powitała Dyrektor Drawieńskiego Ośrodka Kultury Pani Ania Hincza- Gnysińska i udzieliła głosu Prezesowi TPZD Panu Marianowi Kucowi. Prezes przywitał wszystkich uczestników, gości oraz przybyłych widzów. W festiwalu uczestniczył m. in. Burmistrz Drawna Pan Andrzej Chmielewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie Pan Czesław Paszkiewicz, radny Rady Powiatu Pan Jan Kuźmiński, radni gminy, sołtysi. Prezes przypomniał o zasadach oceny wykonawców, a także o sprawach organizacyjnych. Przedstawił współorganizatorów oraz poinformował, że Festiwalowi tradycyjnie towarzyszy konkurs kulinarny, tym razem na tradycyjne kotlety mielone. Nagrody w konkursie kulinarnym ufundował Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski Urzędu Marszałkowskiego Wydział Rolnictwa i Rybactwa. Następnie głos zabrał Burmistrz Andrzej Chmielewski, który dokonał uroczystego otwarcia Festiwalu. Festiwal poprowadził bardzo sprawnie Pan Krzysztof Rutkowski, a oceny dokonało jury w składzie: prof. Bogdan Matławski, Jolanta Kowalczyk i Anna Hicza- Gnysińska. W Festiwalu udział wzięło 25 zespołów i ponad 300 wykonawców. Były to następujące zespoły: zespół wokalny „Zamkowe Nutki” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Niemieńska, zespół wokalny „Brzezinki” z Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, zespół wokalny „Grupa MY” z Choszczna, zespół wokalny „Nadzieja i Stokrotki” z Chłopowa, zespół wokalno-muzyczny „Drawiczanki” z Drawna, zespół wokalny „Mirosławiacy” z Mirosławca, folklorystyczny zespół śpiewaczy „Kalina” z Kobylanki, zespół wokalny „Super Babki” z Kolska, zespół wokalny „Pogodna Jesień” z Choszczna, zespoły wokalno-muzyczne „Dominikowianki” z Dominikowa i „Swojacy” z Mirosławca, zespół wokalny „Mirage” z Choszczna, zespół śpiewaczy „Lipka” z Kobylanki, zespół wokalny „Drawianki” z Drawna, zespoły wokalno-muzyczne KGW

„ Szarotki” z Korytowa, „Granowianki” z Granowa i „Złota Jesień” z Dolic, zespół śpiewaczy z kapelą „Darskowiacy” ze Złocieńca, zespół wokalno-muzyczny „Jarzębina” z Hanek, zespół śpiewaczy „Biadule” z Rymania, zespół wokalny „My Emeryci” z Kalisza Pomorskiego, zespoły wokalno-muyczne „Reczanie” z Recz i „Swaty” z Będzina, zespół wokalny „Bierzwniczanki” z Bierzwnika oraz zespół wokalno-muzyczny „Popowianie” z Popowa. Występy hymnem festiwalu rozpoczął zespół „Drawianki”. W przerwie na ogłoszenie wyników wystąpił ze swoim pięknym śpiewaczym repertuarem Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku. W trakcie występów komisja Konkursu kulinarnego w składzie: Czesław Paszkiewicz – przewodniczący oraz członkowie - Elżbieta Bacztub, Marzena Trzcińska, Dariusz Trzciński, Kamila Domaros- Dziopa, Barbara Lewandowska dokonała zgodnie z regulaminem konkursu, oceny  tradycyjnych kotletów. Do konkursu przedstawiono ich szesnaście w wykonaniu  Pań – Władysławy Szczodrowskiej z Drawna, Bernadety Bany z Rymania, Heleny Michniewicz z Chomętowa, Heleny Sekleckiej z Drawna, Anny Zmiendak z Granowa, Zenobii Zabiegajło z Granowa, Ewy Rutkowskiej Z Granowa, Krystyny Popławskiej z Granowa, Bogumiły Ciechanowicz z Drawna, Małgorzaty Kujawy z Hanek, Czesławy Bukały z Hanek, Sabiny Karczewskiej z Mirosławca, Barbary Kuc z Drawna oraz Ludmiły Szafrańskiej z Drawna. Przewodniczący komisji „kulinarnej” podsumowując wyniki konkursu stwierdził, że wszystkie kotlety były smakowite i mieli duże trudności z wyłonieniem pierwszej piątki.  Ostatecznie zwyciężyły kotlety „Na waflu” Pani Ewy Rutkowskiej. Kolejne miejsca zajęły kotlety „Po myśliwsku” Pani Barbary Kuc, „Rolnika” Pani Bogumiły Ciechanowicz, „Sałatka” Pani Władysławy Szczodrowskiej i „Wiosenna Łąka” Pani Ludmiły Szafrańskiej. Wyróżnione osoby otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz sprzęt gospodarstwa domowego, ufundowane przez  Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski. Punktem kulminacyjnym festiwalu było ogłoszenie oceny występów poszczególnych zespołów. Przewodniczący Pan Bogdan Matławski w imieniu komisji przedstawił najlepsze elementy wykonania, strojów itp. poszczególnych zespołów i za to wszystko zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary. Poinformował również, że laureatem VIII Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej –Drawno 2015, został zespół „Swaty” z Będzina. Organizator dla zwycięzcy ufundował nagrodę. II laureatem został zespół „Biadule” z Rymania. Puchar i nagrodę ufundował Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Pozostałe puchary wykonał Pan Henryk Kucharski z Choszczna, który w części je współfinansował. Wręczenia dyplomów, pucharów i nagród dokonali członkowie Zarządu TPZD -  Marian Kuc, Regina Budrewicz, Czesław Paszkiewicz oraz Burmistrz Andrzej Chmielewski i członkowie jury. Dla uczestników festiwalu organizator zapewnił grochówkę przygotowaną przez Gimnazjum Publiczne w Drawnie, ciasto drożdżowe z piekarni „Jana” z Drawna, kiełbaski i kaszanki z rożna oraz napoje zimne i gorące. Bardzo sprawną obsługę konsumpcyjną zapewniły Panie z Drawieńskiego Ośrodka Kultury oraz  Panowie - Zbyszek Bogdański, Marek Ostrowski i Janek Budrewicz. Obsługę kancelaryjną niezawodnie prowadziły: Pani Barbara Zajączkowska i Regina Budrewicz. Przygotowanie programów oraz wniosków o dofinansowanie wykonali – Pan Edward Kulesza i Pani Monika Gdaniec. Zarząd TPZD pragnie serdecznie podziękować współorganizatorom i sponsorom oraz osobom wymienionym w powyższej informacji i tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu Festiwalu. Przy okazji Festiwalu, Miejsko-Powiatowe koło Diabetyków w Choszcznie badało wszystkim chętnym poziom cukru oraz ciśnienie – dziękujemy!.

 

Festiwal w obiektywie

 

 

Krótkie filmy z festiwalu (zespoły wybrano losowo)

 

 

 

 

  VII Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej Drawno 2014 rozstrzygnięty                          

Byliśmy – widzieliśmy – podobało się nam

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej  zorganizowało w dniu 17 maja 2014 roku Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej - Drawno 2014. Była to siódma edycja organizowanej dotychczas imprezy pod nazwą : Wojewódzki Festiwal Zespołów Piosenki Ludowej. W Festiwalu udział wzięły 22 zespoły i 237 uczestników z terenu całego województwa. Spotkaliśmy się na Placu Wolności, gdzie punktualnie o godzinie 10.00 zebranych powitał Burmistrz Drawna, Pan Andrzej Chmielewski. Następnie wszystkie zespoły i goście przeszli korowodem, przy dźwiękach kapeli ludowej, do Sali kinowej w Drawieńskim  Ośrodku Kultury.  Początkowo planowaliśmy, że festiwal odbędzie się w nowej muszli koncertowej – w amfiteatrze przy DOKu – lecz pogoda zniweczyła ten zamiar. Otwarcia Festiwalu dokonali wspólnie Burmistrz Drawna i Prezes TPZD. Burmistrz powitał zebranych uczestników oraz zaproszonych gości. Festiwal zaszczycili swoją obecnością: Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego p. Jarosław Rzepa, Wicestarosta Choszczeński Pani Wioletta Kaszak, Pan Jan Kuźmiński – członek Zarządu Powiatu Choszczeńskiego, Pan Stanisław Paś – Przewodniczący Rady Gminy w Bierzwniku, Pan Czesław Paszkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie, Pan Kazimierz Czapiewski – Prezes RSP Rzecko, Radni Rady Miejskiej w Drawnie, sołtysi oraz społeczność Drawna. Następnie Prezes – Pan Marian Kuc – również powitał uczestników festiwalu, przypomniał regulamin imprezy, omówił jej przebieg i wymienił sponsorów i współorganizatorów, dzięki którym impreza mogła się odbyć.  Prezes poinformował również zebranych o konkursie kulinarnym, który towarzyszy festiwalowi.

         Festiwal sprawnie przeprowadził Pan Krzysztof Rutkowski a oceny występujących zespołów dokonało Jury w składzie: Pan prof. Bogdan Matławski z Uniwersytetu Szczecińskiego, Pani mgr Jolanta Kowalczyk i Pan Tomasz Wacław Jabłecki – oboje ze Szkoły Muzycznej w Choszcznie. Po wysłuchaniu wszystkich zespołów zarządzono przerwę, w trakcie której Jury odbyło naradę a uczestnicy wysłuchali dwóch krótkich koncertów – akademickiego chóru Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Wiktorii Pałasz z Choszczna. Występy zostały przyjęte z dużym aplauzem. Następnie uczestnicy Festiwalu przenieśli się do amfiteatru, gdzie dokonano podsumowania i oceny.

         Laureatem VII Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej – Drawno 2014 –został zespół „Darskowiacy” z Darskowa , szczególnie za ukazanie bogactwa i radości w Polskiej muzyce ludowej,  który otrzymał dyplom, puchar i nagrodę rzeczową – aparat fotograficzny.

         Na początku wystąpiły zespoły osób niepełnosprawnych : Zespół Wokalny „Zamkowe Nutki” ze Specjalnego ośrodka Szkolno Wychowawczego w Niemieńsku i Zespół Wokalny „Brzezinki” z Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. Wykonawcy tych zespołów zostali nagrodzeni brawami  i słodyczami.

          Pozostałe zespoły zostały nagrodzone dyplomami i pucharami i wyróżnione za : ( kolejność wymienienia zgodna z kolejnością występu ustaloną losowo )

Ø       Zespół Wokalny „My emeryci” z Kalisza Pomorskiego – za propozycje włączenia do swojego repertuaru piosenek popularnych;

Ø       Zespół Wokalny „Reczanie” z Recza – za wprowadzenie nowych form wykonawczych do kultury tradycyjnej;

Ø       Zespół Ludowy „Jarzębina” z Hanek – za wytrwałość w krzewieniu polskiej pieśni ludowej;

Ø       Zespół Wokalny „Drawianki” z Drawna – za zróżnicowanie i emocjonalne wykonawstwo pieśni ludowych;

Ø       Zespół Wokalny „Szarotki” z Korytowa – za wierny tradycji gromadny śpiew a cappella;

Ø       Zespół Folklorystyczny „Lipka” z Kobylanki – za żywiołową prezentację sceniczną pieśni ludowych;

Ø       Zespół Wokalno-muzyczny „Bierzwniczanki”  z Bierzwnika – za wykonanie pieśni innych narodów w ich ojczystych językach;

Ø       Zespół Wokalny „Mirosławiacy” z Mirosławca – za tradycyjny repertuar, strój sceniczny i radość ze śpiewania;

Ø       Zespół Wokalno–muzyczny „Drawniczanki” z Drawna – za pokoleniowy, rodzinny i radosny przekaz treści pieśni ludowych;

Ø       Chór „Pogodna Jesień” z  Choszczna – za interesujące chóralne opracowania i wykonawstwo polskich pieśni ludowych;

Ø       Zespół Wokalno-muzyczny „Dominikowianki” z Dominikowa – za wytrwałość w doskonaleniu wykonawstwa i doboru repertuaru;

Ø       Zespół ‘Manowskie Malwy” z Manowa – za nowe propozycje wykonawcze znanych pieśni ludowych;

Ø       Zespół Wokalny „Oktet” z Kalisza Pomorskiego – za wyśpiewanie i wytańczenie piękna Ziemi Drawieńskiej ;

Ø       Zespół Wokalno – instrumentalny „Kapela Rycha” z Nowogardu – za wysoką kulturę prezentacji repertuaru zachodniopomorskiego;

Ø       Zespół Wokalno-muzyczny „Popowianie” z Będzina – za atrakcyjność sceniczną prezentacji własnego repertuaru;

Ø       Zespół Wokalno – muzyczny „Swojacy” z Mirosławca – za własne teksty i stworzenie swojskiego klimatu;

Ø       Zespół Wokalno – muzyczny „Super babki” z Kolska – za udany debiut artystyczny z życzeniami dalszego rozwoju;

Ø       Zespół Wokalno – muzyczny „ Złota jesień” z Dolic – za przekazanie klimatu folkowego w prezentacji scenicznej;

Ø       Zespół Wokalno – muzyczny „Granowianki” z Granowa – za refleksyjny, pełen ciepła klimat ludowej kultury muzycznej;

                  Pan prof. Bogdan Matławski, przewodniczący Jury serdecznie pogratulował wszystkim zespołom wysokiego poziomu artystycznego, dobrej zabawy w trakcie prezentacji i życzył dalszego rozwoju w swoich środowiskach.

         Następnie Pan Czesław Paszkiewicz, przewodniczący Jury Konkursu kulinarnego stwierdził, że  konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników Festiwalu. Zgłoszono do oceny 15 produktów – ciast drożdżowych, często bardzo się różniących. Wszystkie jednak były bardzo smaczne i zdrowe. W ocenie Jury najlepsza piątka przedstawia się następująco:

  1. Pani Agata Grudzińska z Hanek;
  2. Pan Tadeusz Szafrański z Drawna;
  3. Pani Ludmiła Szafrańska z Drawna;
  4. Pani Dorota Wróbel;
  5. Pani Elżbieta Szumotalska z Dominikowa;

         Powyższe osoby otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydział Rolnictwa i Rybactwa Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego a ich wręczenia dokonał Pan Jarosław Rzepa, Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego. 

         Pozostałe ciasto sklasyfikowano w następującej kolejności:

Ø       Pani Teresa Sinderman z Darskowa;

Ø       Pani Elżbieta Przygoda;

Ø       Pani Sabina Karczewska z Mirosławca;

Ø       Pani Elżbieta Kseniak z Recza;

Ø       Pani Małgorzata Kujawa;

Ø       Pani Bogumiła Ciechanowicz z Drawna;

Ø       Świetlica wiejska z Dominikowa;

Ø       Pani Czesława Bukała;

Ø       Pani Helena Michniewicz z Chomętowa;

Ø       Pani Irena Szydłowska  z Lipki Krajeńskiej.

         Po prezentacji Jury zachęcono uczestników do degustacji ocenianych ciast.  Zniknęły one jak kamfora i na twarzach widać było tylko żal, że nie było tego więcej.

         Wręczaniu wszystkich dyplomów, pucharów i nagród towarzyszył Burmistrz Drawna i Prezes TPZD. Następnie Pan Marian Kuc wymienił współorganizatorów i sponsorów, którzy pomogli sfinansować imprezę:

Ø       Wydział Rolnictwa i Rybactwa UM wzp;

Ø       Starosta Choszczeński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie – PFRON;

Ø       Burmistrzowie Drawna i Kalisza Pomorskiego;

Ø       Prezes RSP Rzecko;

         Impreza zakończyła się spotkaniem integracyjnym przy pieczonych na ruszcie kiełbaska i kaszankach. Czas miło płynął przy rozmowach i pieśniach biesiadnych. W imprezie uczestniczyło łącznie około 500 osób – członków zespołów i gości oraz mieszkańców Drawna. Niestety deszcz przyśpieszył  jej zakończenie.

         Prezes serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włożyli wiele trudu w przygotowanie i przebieg imprezy. Szczególne podziękowania składa Pani Annie Hińczy Gnysińskiej i pracownikom DOKu, Pani Reginie Budrewicz i Barbarze Zajączkowskiej z Biblioteki Miejskiej, Gimnazjum Publicznemu w Drawnie – za przygotowanie smacznej grochówki, Piekarni „Jana” w Drawnie za smaczne ciasto Drożdżowe, oraz członkom TPZD – Panu Zbigniewowi Bogdańskiemu, Panu Janowi Budrewiczowi i Panu Markowi Ostrowskiemu.

                          Do zobaczenia w trzecią sobotę maja 2015 roku.

                                                    Marian Kuc

 

Festiwal w obiektywie

 

   

Atmosfera VII Festiwalu

 

Relacja z VII Festiwalu TV Rega

 

Do zobaczenia za rok.

 

Nasz udział w obchodach 700-lecia Drawna

Źródło: www.drawno.pl Fragment tekstu: Anna Hińcza-Gnysińska ,  Zdjęcia: Alicja Łukasik

 

"28 września – dzień drugi kulminacji obchodów 700-lecia Drawna -  Roku Pańskiego 2013

W samo południe scena mobilna rozstawiona przy uliczce przylegającej do Placu Wolności rozbrzmiewać zaczęła dźwiękami piosenek i pieśni ludowych, na które w roku obchodów 700-lecia Drawna Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej zaprosiło laureatów sześciu edycji Festiwalu Piosenki Ludowej.  Zaproszenie wystosowane zostało do:

Zespołu wokalno-instrumentalnego KGW ze Święciechowa, który to zespół był laureatem pierwszego przeglądu w roku 2008

Zespołu „Stawnianki” ze Stawna- laureata roku 2009 i 2011

Śpiewaczego Zespołu Folklorystycznego „Kalina” z Kobylanki –laureata roku 2010

Zespołu Wokalno-Instrumentalnego „Kapela Rycha” z Nowogardu, laureata roku 2013

Zespołu „Dębniacy z Dębna”, laureata roku 2013.

Nie wszyscy, niestety, mogli zaproszenie przyjąć. Pierwszym zespołem, który wystąpił gościnnie na początku prezentacji (jak co roku) był zespół „Brzezinki” reprezentujący Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach. Kolejnym był pierwszy laureat – KGW Święciechów, który istnieje od roku 2006; reprezentujący Gminę Drawno. Następnie radośnie rozbrzmiały ludowe pieśni w wykonaniu istniejącego 39 lat zespołu „Kalina” z Kobylanki prowadzonego przez pana Stanisława Robaka. Na zakończenie w dwóch występach gościnnie zaprezentowały się „Drawiczanki”; zespół działający przy KGW w Drawnie oraz sekcja artystyczna Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszyscy uczestnicy z rąk Burmistrza Drawna Andrzeja Chmielewskiego oraz Prezesa TPZD Mariana Kuca otrzymali pamiątkowe dyplomy i gadżety 700-lecia."

Festiwal w obiektywie

 

 

 

 

VI Wojewódzki Festiwal Zespołów Piosenki Ludowej rozstrzygnięty

 

 

VI Wojewódzki Festiwal Zespołów Piosenki Ludowej połączony z V Konkursem Kulinarnym na „ tradycyjne pierogi domowe”.

                  Impreza odbyła się 18 maja 2013 roku w Drawnie – na scenie ustawionej w centrum miasta, na Placu Wolności. Akces zgłosiło 20 a udział wzięło  19  zespołów – 174 wykonawców - z gminy Drawno i z terenu całego województwa. W tym były 2 zespoły osób niepełnosprawnych intelektualnie – z Brzezin i Niemieńska, liczące łącznie 17 uczestników. Każdy zespół wykonał 3 pieśni ludowe i otrzymał puchar i dyplom – wyróżnienie za własne szczególne osiągnięcia. Oceny dokonało profesjonalne Jury pod przewodnictwem pana  prof. Bogdana Matławskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego. W Jury zespoły oceniali również : pani Jolanta Kowalczyk i pan Tomasz Jabłecki – oboje ze Szkoły Muzycznej w Choszcznie.  Laureatem  został Zespół Dębniacy z Dębna, który również otrzymał puchar, dyplom i nagrodę rzeczową. Festiwal odbywał się w bardzo życzliwej i przyjaznej atmosferze. Na zakończenie prezes TPZD pan Marian Kuc zaprosił laureatów wszystkich sześciu edycji Festiwalu do udziału w uroczystym Koncercie, który odbędzie się w końcu września br.

                 Do konkursu Kulinarnego zgłoszono 9 potraw – pierogów o różnym składzie ciasta i farszu – nadzienia. Oceny przedstawionych potraw dokonało Jury pod przewodnictwem Andrzeja Chmielewskiego, Burmistrza Drawna. Wyróżniono i nagrodzono 5 potraw:

1.       Krystyna Bocianowska– pierogi z kapustą i grzybami,

2.       Bogumiła Ciechanowicz – pierogi imieninowe z nalewką,

3.        Jolanta Wieczorek – pierogi „Natura 2000” z jagodami.

4.       Franciszka Żejmo – pierogi ruskie,

5.       Danuta Szyler – pierogi „Smak dzieciństwa”. 

 

        Wszystkie wyróżnione  panie otrzymały nagrody w postaci sprzętu gospodarstwa domowego ufundowane przez Wydział Rolnictwa i Rybactwa UM wzp . Wykaz nagród łącznie z pokwitowaniami załączamy do niniejszej informacji. Wręczenia nagród dokonał pan Dominik Gronet – dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa wspólnie z organizatorami. 

     Po zakończeniu imprezy wszystkie zespoły udały się korowodem na teren Stanicy Wodnej PTTK, gdzie przy ognisku – nad Jeziorem Dubie – Adamowo uczestnicy raczyli się pieczonymi kiełbaskami  i wspólnie – już bez rywalizacji i oceny – śpiewali piosenki .

Zarząd Towarzystwa serdecznie dziękuję współorganizatorom i sponsorom Festiwalu: Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego i Wydziałowi Rolnictwa i Rybactwa, Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego, Staroście Choszczeńskiemu i Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, Drawieńskiemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece Publicznej w Drawnie, radnym Małgorzacie i Bogdanowi Buchajczykom za pomoc merytoryczną i finansową. Dziękujemy autorce projektu wzoru graficznego loga VI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Ludowej w 2013 r, zamieszczonego na oficjalnych dokumentach i na przypince Pani  Lilianie Chudzik ze Szczecina.

             Gratulujemy wszystkim udziału i wyróżnień i do zobaczenia za rok

    

                                                                Zarząd TPZD i Burmistrz Drawna                           

 

   

VI Festiwal Zespołów Piosenki Ludowej w pigułce

 

 

Festiwal w obiektywie

 

 Do zobaczenia za rok.

 

 

 

  V Wojewódzki Festiwal Zespołów Piosenki Ludowej rozstrzygnięty

 

 W dniu 19 maja 2012 roku – odbył się w Drawnie V Wojewódzki Festiwal Zespołów Piosenki Ludowej pod Patronatem Honorowym Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego p. Wojciecha Drożdża. Przy pięknej, słonecznej i ciepłej pogodzie w centrum miasta swój program – piosenki znane i mniej znane - przedstawiło 21 zespołów – 236 wykonawców - z terenu całego województwa zachodniopomorskiego. W Festiwalu uczestniczyły dwa zespoły osób niepełnosprawnych : z Niemieńska i Brzezin chociaż swój program przedstawiły tylko „Brzezinki” z DPS w Brzezinach. W liczbie 22 zespołów połowa to zespoły z powiatu choszczeńskiego – w tym 5 z gminy Drawno.

         W przerwie – gdy Jury zastanawiało się nad oceną i wyłonieniem zwycięzców – koncertował „chór akademicki” Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku.

         Jury w składzie: dr hab. Bogdan Matławski z Uniwersytetu Szczecińskiego

                                   mgr Tomasz Jabłecki – z Choszczna

                                   mgr Zdzisław Bocian z Gorzowa Wlkp.

bardzo pozytywnie oceniło prezentowany program wskazując na konkretne osiągnięcia poszczególnych zespołów. Jury przedstawiło też trzy zespoły do wyróżnienia i nagrodzenia:

 - I   miejsce – „ Kapela Rycha „ – Zespół wokalno – muzyczny z Nowogardu

 - II  miejsce – „ Swojacy „ – Zespół wokalno – muzyczny z Mirosławca

 - III miejsce – „ Kalina „  - Zespół wokalny z Kobylanki.

Zespoły otrzymały puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Choszcznie

         Festiwalowi towarzyszył Konkurs Kulinarny na „ Tradycyjny bigos domowy „ . Do oceny przedstawiono 13 produktów – co jeden to smaczniejszy. Po długiej, smakowitej naradzie Jury w składzie: Wicewojewoda Zachodniopomorski p. Ryszard Mićko, Burmistrz Kalisza Pomorskiego p. Michał Hypki, Burmistrz Drawna p. Andrzej Chmielewski oraz panowie Piotr Jarzyna z Choszczna i Mieczysław Korycki z Recza przyznało:

 - I   miejsce – „Zespół Jarzębina „ z Hanki,

 - II  miejsce – Katarzyna Kuc Dybowska z Olsztyna,

 - III miejsce – Jolanta Cielecka z Zatomia,

 - IV miejsce - Bożena Emilianowicz z Drawna,

 - V miejsce  - Danuta Szyler z Dominikowa.

Laureatki konkursu otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci sprzętów gospodarstwa domowego ufundowane przez Urząd Marszałkowski – Wydział Rolnictwa i Rybactwa. Wszystkie produkty, wymieszane w jeden „ bigos bigosów „ ucieszyły podniebienia uczestników Festiwalu.

        Po zakończonej prezentacji i podsumowaniu imprezy uczestnicy Festiwalu korowodem udali się na teren Stanicy Wodnej PTTK, gdzie przy ognisku i pieczonych kiełbaskach długo jeszcze śpiewano dla własnej przyjemności i uciesze widzów.

         Cała impreza była dokumentowana na DVD i każdy zespół oraz współorganizatorzy i sponsorzy otrzymają pamiątkową płytkę ufundowaną przez Burmistrza Kalisza Pomorskiego.

         Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej gratuluje udziału wszystkim zespołom oraz dziękuje za pomoc wszystkim osobom i instytucjom już wymienionym, a także Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, Drawieńskiemu Ośrodkowi Kultury, Bibliotece Miejskiej w Drawnie, Przedsiębiorstwu Rolnemu „Poldanor” i członkom Towarzystwa. Do zobaczenia za rok – na VI Festiwalu oraz  - na jesieni – na Koncercie Laureatów z okazji 700 – lecia Drawna.

 

V Festiwal Zespołów Piosenki Ludowej w pigułce

Festiwal w obiektywie

 

 

 Do zobaczenia za rok.

 

 

 

 

 IV Wojewódzki Festiwal Zespołów Piosenki Ludowej

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej zorganizowało w dniu 21 maja 2011 r. po raz kolejny IV Wojewódzki Festiwal Zespołów Piosenki Ludowej. Patronatem imprezę objęli: Wojewoda i Marszałek województwa zachodniopomorskiego. Współorganizatorami byli: Starosta Choszczeński, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, Burmistrz Drawna, Burmistrz Kalisza Pomorskiego, Biblioteka Publiczna w Drawnie, Drawieński  Ośrodek  Kultury, Gimnazjum Publiczne w Drawnie, Komunalny Zakład Usługowo – Handlowy.  Patronat medialny objęła Telewizja Polska Szczecin.

W festiwalu wzięło udział 202 osoby z 17 zespołów:  Mirosławiacy, Jarzębina, Swojacy, Dębniacy, Bierzwniczanki, Dominikowianki, Bledzewiacy, Popowianie, KGW Drawno, Stawnianki, , Drawianki, Rakowianki, Granowianki, Reczanie, Rudniczanka oraz 2 zespoły specjalnej troski: zespół wokalny Brzezinki oraz zespół wokalny z Niemieńska.

Laureatami Festiwalu zostali:

I miejsce Zespół Stawnianki ze Stawna koło Kamienia Pomorskiego.

II miejsce Zespół Dębniacy z Dębna.

III miejsce Zespół KGW Drawno.

Wszyscy artyści uczestniczący w festiwalu zostali obdarowani statuetkami przedstawiającymi drawieńskie żurawie, ufundowanymi przez Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego UM WZ  a zwycięzcy otrzymali puchary i wartościowe nagrody. Nagrody rzeczowe ufundował m. in. Urząd Marszałkowski Wydział Rolnictwa i Rybactwa w Szczecinie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, Starostwo Powiatowe w Choszcznie, radni powiatowi Jan Kuźmiński i Andrzej Konopelski oraz Rada Miejska z Drawna. Imprezę wspomógł również Andrzej Rusin.

Festiwal zaszczyciły swoją obecnością takie znakomitości jak: Marcin Zydorowicz – Wojewoda  Zachodniopomorski, Andrzej Rzepa – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie oraz Beata Brejwo – Kuźmicz i Józef Kaliszewski – Wicedyrektorzy z AR i MR w Szczecinie, Andrzej Matyjaszek - zastępca dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie,  Maria Jędrzejczyk - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.

Dla najlepszego zespołu z gminy Drawno Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie – Czesław Paszkiewicz wręczył ,,kosz rozmaitości. Nagrodę publiczności zdobył zespół Reczanie z Recza. Uhonorowano również najmłodszą uczestniczkę festiwalu, którą była 8- letnia Oliwia Lewandowska występująca w składzie zespołu Rudniczanka. Dodatkową atrakcją festiwalu był II Regionalny Konkurs  na najsmaczniejszy ,, tradycyjny pasztet domowy”,  w konkursie oceniano 11 rodzajów pasztetów . Jury uznało, iż najlepszy  pasztet zrobiła Danuta Szyler z Dominikowa, drugie miejsce zajęła Bożena Emilianowicz z Drawna, a trzecie Elżbieta Rzepka z Popowa oraz wyróżnienia otrzymały: Helena Michniewicz z Chomętowa i Anna Stańczyk z Białego Zdroju.

Przy okazji Klub Honorowych Dawców Krwi ,,Niagara” działający przy Komendzie Powiatowej PSP w Choszcznie zorganizował zbiórkę krwi.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w festiwalu, zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do zabawy za rok.

 

 

 

 

 

 

III Wojewódzki Festiwal Zespołów Piosenki Ludowej

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej zorganizowało w dniu 24 kwietnia 2010 r. po raz kolejny III Wojewódzki Festiwal Zespołów Piosenki Ludowej. Patronatem imprezy był Wojewoda Zachodniopomorski i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Zaś współorganizatorami byli: Starosta Choszczeński, Burmistrz Drawna, Burmistrz Kalisza Pomorskiego, Biblioteka Publiczna w Drawnie, Drawieński Ośrodek Kultury. Patronat medialny objeła Telewizja Polska Szczecin.

W festiwalu wzięło udział 14 zespołów:  Mirosławiacy, Kalina, Darskowiacy, Bierzwniczanki, Dominikowianki, Bledzewiacy, KGW Święciechów, KGW Drawno, Stawnianki, Pogodna Jesień, Drawianki, Rakowianki, Granowianki, Reczanie oraz 2 zespoły sprawne inaczej: zespół wokalny Brzezinki oraz zespół wokalny z Niemieńska.

Laureatami Festiwalu zostali:

I miejsce Śpiewaczy Zespół Folklorystyczny Kalina z Kobylanki

II miejsce Zespół Stawnianki ze Stawna koło Kamienia Pomorskiego

III miejsce Zespół Darskowiacy z Darskowa koło Złocieńca

 

Puchar dla najlepszego zespołu z gminy Drawno wywalczył zespół KGW Drawno. Na specjalne wyróżnienie zasłużył zespół Reczanie z Racza oraz Mirosławiacy z Mirosławca. Natomiast nagrodę publiczności zdobył zespół Bledzewiacy z Bledzewa z województwa lubuskiego. Każdy zespół otrzymał za udział dyplom pamiątkowy.

Dodatkową atrakcją festiwalu był konkurs na najsmaczniejszy ,,smalec tradycyjny”. W konkursie oceniano 15 smalców z pośród których najsmaczniejszy okazał sie smalec ,,Blaszki” czyli Andrzeja Pappelbauma. II miejsce zajął swojski smalec przyrządzony przez zespół Dominikowianki z Dominikowa  a III smalec ze szczypiorkiem przygotowany przez Rakowianki z Rakowa. Publiczność i goście zaproszeni oraz uczestnicy festiwalu zachwycali się smakiem chleba i ciasta drożdżowego z prywatnej piekarni ,,Jana” z Drawna. Właściciel Andrzej Rusin pyszności te zasponsorował.

Wśród publiczności rozlosowano nagrody w formie maskotek, książek i albumów. Impreza zintegrowała wszystkie zespoły i widownię. Zabawa była przednia, biesiadowano, śpiewano do wieczora.        

Zapraszamy za rok.

Organizatorzy

 

II Regionalny Przegląd Zespołów Piosenki Ludowej  „DRAWNO 2009”

25 kwietnia 2009 roku - pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego odbył się II Regionalny Przegląd   Zespołów Piosenki Ludowej "DRAWNO 2009". Celem przeglądu jest zachowanie od  zapomnienia piosenek ludowych, oraz wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami.

 W przeglądzie udział wzięło 16 zespołów:
KGW Święciechów , Drawianki ,

Popowianie , Bierzwniczanki , Mirosławiacy , Manowskie Malwy , Rudniczanka, Jarzębinki , KGW Korytowo , Darskowiacy , Dominikowo , Bledzewiacy ,

Granowianki , Rakowianki , KGW Drawno , Stawnianki.


Główną nagrodę konkursu zdobyły Stawnianki ze Stawna. Niestety nasze zespoły mimo, iż wykazały się dużą profesjonalnością oraz świetnym przygotowaniem nie stanęły na podium zwycięzców. Jednak każdy zespół otrzymał jakiś rzeczowy upominek. Na przeglądzie panowała rodzinna atmosfera, wszyscy dobrze się bawili. Oprócz śpiewu nie zabrakło także tańców na świeżym powietrzu, nie było nikogo kogo by nogi nie poniosły do wspólnej zabawy.

Puchar dla najlepszego zespołu z gminy Drawno otrzymały Drawianki. Każdy zespół za udział w konkursie otrzymał nagrodę rzeczową. Uczestnicy imprezy oraz mieszkańcy Drawna.

Zabawa była przednia. Zapraszamy za rok .

 

Laureatami przeglądu zostali :
I miejsce STAWNIANKI
II miejsce DARSKOWIACY
III miejsce MIROSŁAWIACY
IV miejsce BLEDZEWIACY
V miejsce MANOWSKIE MALWY

 


 

Organizator przeglądu:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej w Drawnie.

Współorganizatorzy:
Starosta Choszczeński
Burmistrz Drawna
Burmistrz Kalisza Pomorskiego
Biblioteka Publiczna w Drawnie
Drawieński Ośrodek Kultury

 

 

 

 

 

 

I Regionalny Przegląd Zespołów Piosenki Ludowej  „DRAWNO 2008”

 

 

 

 

26 kwietnia 2008 r. w sali widowiskowo-kinowej Drawieńskiego Ośrodka Kultury odbył się I Regionalny Przegląd Zespołów Piosenki Ludowej. Głównym organizatorem przeglądu było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej w Drawnie. Współorganizatorami imprezy byli: Wojewoda Zachodniopomorski, który sprawował patronat nad imprezą, Starosta Choszczeński, Burmistrz Drawna, Burmistrz Kalisza Pomorskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, Drawieński Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Drawnie.
Organizatorzy założyli, że celem imprezy będzie popularyzacja szeroko pojętej piosenki ludowej, stworzenie zespołom możliwości prezentacji swojego dorobku artystycznego, integracja zespołów oraz wspólna zabawa w trakcie prezentacji artystycznych.

W przeglądzie uczestniczyło 7 zespołów wokalnych i instrumentalno-wokalnych: zespoły kół gospodyń wiejskich ze Święciechowa, Drawna, Dominikowa, zespół ludowy „Mirosławiacy” z Mirosławca, zespół wokalny „Jarzębinki” z Suliszewa oraz „Drawianki” z Drawna. Szczególnie ciepło został przyjęty młodzieżowy zespół wokalny ze Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Niemieńska. Należy podkreślić, że organizowane przez TPZD imprezy zawsze kierowane są do osób specjalnej troski i ludzi sprawnych inaczej.

Ogółem na estradzie zaprezentowało się 60 wykonawców. Zdaniem jurorów (Anna Hińcza, Tomasz Jabłecki, Krzysztof Rutkowski ) specjalne wyróżnienie wywalczył sobie pogodnym repertuarem i ogólnym wyrazem artystycznym zespół wokalno-instrumentalny KGW ze Święciechowa. Werdykt ten poparła żywą reakcją publiczność. Wszystkie zespoły otrzymały wyróżnienia oraz nagrody. Imprezę dokumentowało Radio Szczecin, Telewizja Kablowa Telsat z Choszczna i Gazeta Lubuska.

Imprezę zakończono wspólnym obiadem oraz wspólnym śpiewaniem.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w organizację przeglądu i już zapraszają na II edycję przeglądu w 2009 roku.

 

Materiał pochodzi ze strony www.powiatchoszczno.pl

do góry strony