Miasto  drawno

 

Miasto Drawno, o 700-letniej tradycji położone wśród lasów na pograniczu Drawieńskiego Parku Narodowego.

Drawno dla turystów

Na terenie gminy znajdziemy mnóstwo szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i kajakowych oraz wiele jezior.

Drawa atrakcją gminy

Przez naszą gminę płynie rzeka Drawa o wartkim nurcie, na której organizowane są spływy kajakowe.

Strona główna

 

XX - lecie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej

 

Sprawozdanie

z VI Zlotu po Puszcz Drawskiej oraz akademii z okazji dwudziestolecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej

 

W dniu 23 listopada 2018 r., w Drawieńskim Ośrodku Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej zorganizowało VI Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej, poświęcony promocji walorów turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego oraz akademię poświęconą 20 rocznicy powstania TPZD. Współorganizatorami imprezy był Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Burmistrz Drawna, Nadleśnictwo Drawno oraz Drawieński Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Drawnie.

 W miejscu organizacji imprezy ustawiono przenośne elementy  promocyjne Województwa  Zachodniopomorskiego, z zakresu turystyki oraz wyłożono , materiały promujące potencjał turystyczny Województwa Zachodniopomorskiego.

Biblioteka Publiczna przygotowała wystawę fotograficzną przedstawiającą m.in. promocję walorów turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego, realizowanych w ramach poprzednich Zlotów oraz Wojewódzkich Turystycznych Rajdów po Ziemi Drawieńskiej. Przedstawiono także Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej, Grzybobranie, Turniej strzelecki Bractwa Kurkowego, Rajd  powitania wiosny.   

Prezes TPZD Marian Kuc dokonał otwarcia oraz powitał wszystkich zebranych w tym zaproszonych gości. W uroczystości udział wzięli m.in. Pan Ryszard Mićko – członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Pani Wioletta Kaszak – Starosta Choszczeński, Pan Andrzej Chmielewski - Burmistrz Drawna, Pan Eugeniusz Nykiel – przewodniczący Rady Powiatu Choszczno, Pan Aleksander Dementiew – przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie,  wiceprzewodniczący Rady Powiatu Choszczno  Pan Jan Kuźmiński i Rady Miejskiej w Drawnie – Pan Bogdan Buchajczyk, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Głusko Pan Grzegorz Mastalerz, przedstawiciel Nadleśnictwa Drawno Pani Ilona Herba oraz Nadleśnictwa Choszczno Pan Krzysztof Rutkowski, radni powiatu i radni gminy, królowie kurkowi, przedstawiciele miejscowych zakładów pracy.

 Pan Jan Urbanowski przygotował i przedstawił pokaz medialny pokazujący dorobek Towarzystwa w dwudziestoleciu.

Najbardziej zasłużonym członkom, na wniosek Zarządu TPZD zostały przyznane odznaczenia. Srebrną odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego odznaczone zostały Panie – Regina Budrewicz i Barbara Zajączkowska a wręczenia odznaczeń dokonał Pan Ryszard Mićko. Również na wniosek Zarządu TPZD Rada Miejska w Drawnie przyznała odznaki „Za zasługi dla gminy Drawno” dla Pana Bogdańskiego Zbigniewa, Pani Gdaniec Moniki oraz Pani Hińczy-Gnysińskiej Anny a wręczenia dokonał Pan Aleksander Dementiew i Pan Andrzej Chmielewski.

Zarząd TPZD za wieloletnią społeczną pracę na rzecz społeczności drawieńskiej uhonorował pamiątkowymi statuetkami następujące osoby: Czesława Paszkiewicza, Zbigniewa Bogdańskiego, Małgorzatę Bokun, Reginę Budrewicz, Bogumiłę Ciechanowicz, Monikę Gdaniec, Annę Hińczę Gnysińaską, Tadeję Hołownię, Mirosława Hynka, Mariana Kuc, Edwarda Kuleszę, Jana Michniewicza,  Janusza Pierożka, Krystynę Pietrzkiewicz, Zofię Radziwoń, Krzysztofa Rutkowskiego, Jana Urbanowskiego, Adama Wasieczkę, Barbarę Zajączkowską, Adama Emilianowicza i podpułkownika Andrzeja Szutowicza.

Za wieloletnią współpracę i wspieranie inicjatyw Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej, Zarząd podziękował, wręczając statuetki dla Starosty Choszczeńskiego, Burmistrza Drawna, Wydziałów Rolnictwa i Rybactwa, Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego oraz Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Nadleśnictwa Drawno, Nadleśnictwa Głusko, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku i Pana Andrzeja Pacanowskiego.

Za wieloletnią działalność Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej otrzymało gratulacje i podziękowania od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza, Starosty Choszczeńskiego Pani Wioletty Kaszak i Przewodniczącego Rady Powiatu Choszczno Pana Eugeniusza Nykiela, z członka Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Pana Ryszarda Mićko, Burmistrza Drawna Pana Andrzeja Chmielewskiego oraz Prezesa Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Pana Mirosława Hynka.

 Młodzież Szkoły Podstawowej z panią Edytą Musiałek przedstawiła spektakl poświęcony promocji walorów turystycznych ziemi drawieńskiej.                 Zespół śpiewaczy „Drawianki” wykonał piosenki związane z walorami turystycznymi naszego środowiska.

Imprezę bardzo sprawnie  prowadził Pan Krzysztof Rutkowski.

Na zakończenie uczestnicy skorzystali z posiłku, który przygotowały Panie Bogumiła Ciechanowicz oraz Stanisława Skotnicka a także piekarnia „Jana” z Drawna.

 

                                Foto Galeria  >>>       

   

Prezentacja historii TPZD w pigułce zaprezentowana na uroczystości

  

 

     

 

  XIII  Otwarty  Turniej Strzelecki Bractwa Kurkowego 2018

 

W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej oraz Burmistrz Drawna zorganizowali po raz trzynasty turniej strzelecki Bractwa Kurkowego.  Zawody zostały przeprowadzone na Placu Wolności przy dość ładnej pogodzie.

Burmistrz Drawna Pan Andrzej Chmielewski oraz Prezes TPZD Marian Kuc dokonali otwarcia turnieju strzeleckiego a Prezes Marian Kuc zapoznał z regulaminem turnieju i życzył dobrych wyników. Turniej został rozpoczęty hymnem Bractwa Kurkowego wykonanego przez Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Sam turniej strzelecki bardzo sprawnie po raz kolejny przeprowadzili Panowie Krzysztof Rutkowski oraz Wojciech Małysko a obsługę techniczną Pani Regina Budrewicz i Pani Barbara Zajączkowska. W wyniku kilkugodzinnych zmagań poznaliśmy zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

W kategorii PAŹ /młodzież do lat  10/  zwyciężył Ignacy Hrynkiewicz z 15 pkt. przed Zuzanną Byrczak – 13 pkt. i Julią Olejniczak – 4 pkt.

W kategorii GIERMEK /młodzież do lat 18/, zwyciężyła Anna Kuc z wynikiem 26 pkt. przed Michałem Polarczykiem – 24 pkt. i Remigiuszem Dzierbun – 24 pkt.

W kategorii DIANA udział wzięło 17 Pań. Zwyciężyła  Aneta Dzierbun z wynikiem 26 pkt. przed Beatą Chmielewską 25 pkt i Grażyną Toś – 23 pkt.

W kategorii RYCERZ udział wzięło 23 Panów. Pierwsze miejsce wywalczył Krzysztof Myśliński z wynikiem 27 pkt. Drugi był Michał Haptar z wynikiem 26 pkt. a trzeci  Albert Polarczyk – 26 pkt.  

Do turnieju o wyłonienie Króla Kurkowego wystartowały 4 Panie i 9 Panów z gminy Drawno.  Po zaciętej walce KUR został zestrzelony przez Pani MARIOLĘ KOWALEWSKĄ i to Ona została Królem Kurkowym na lata 2018/2019.

 

Po zakończeniu turnieju  dokonano podsumowania imprezy oraz wręczono puchary  i nagrody w tym książki Andrzeja Szutowicza i Jana bryckiego pt.”W zbroi i mundurze po ziemi drawieńskiej” oraz Jerzego Jakuba Lisieckiego pt. ”Opowiadania”.  Przekazania insygniów królewskich dla Pani Marioli Kowalewskiej dokonał ustępujący Król, Pan Albert Polarczyk. Prezes Marian Kuc jeszcze raz podziękował wszystkim zawodnikom i uczestnikom turnieju a także organizatorom i współorganizatorom. Szczególne podziękowania dla Drawieńskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Drawnie..

 

                                Foto Galeria  >>>       

 

 

     

 

 

XIII  Otwarte Mistrzostwa Drawna w Grzybobraniu 2018

 

SPRAWOZDANIE Z XIII OTWARTYCH MISTRZOSTW  GMINY DRAWNO W GRZYBOBRANIU

 

               W dniu 13 października 2018 r Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej wraz z Burmistrzem Drawna zorganizowali Otwarte Mistrzostwa Gminy Drawno w grzybobraniu. Około 150 uczestników  spotkało się na polu biwakowym leśnictwa Sówka w Nadleśnictwie Głusko w gminie Drawno. Otwarcia imprezy oraz powitania zawodników i gości dokonał Burmistrz Drawna Pan Andrzej Chmielewski oraz Prezes TPZD Pan Marian Kuc.   Prezes przypomniał regulaminy poszczególnych konkurencji oraz podstawowe zasady zbierania grzybów. Poinformował również, że zadanie jest realizowane dzięki mikrodotacji w ramach Programu Społecznik 2018 przygotowanego przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego. Współorganizatorami mistrzostw są Nadleśnictwa Drawno i Głusko w których to lasach są zbierane grzyby.

                    Wysokie temperatury i brak opadów przez długi okres czasu  budziły obawy o wyniki zbiorów. Mimo tych warunków nie można narzekać na frekwencję. Oprócz mieszkańców gminy w zawodach uczestniczyła duża grupa pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Szczecińskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Udział brali także mieszkańcy z innych części kraju. Po raz pierwszy specjalnie na naszą imprezę przyjechali przedstawiciele Litwy. Około dziewiątej zawodnicy ruszyli do lasu i do dwunastej odbywało się zbieranie. Organizatorzy z niecierpliwością oczekiwali efektów zbierania a w tym czasie przygotowali ognisko  i posiłek. Zgodnie z regulaminem o dwunastej zawodnicy wrócili i okazało się, że każdy coś uzbierał.   Lekko zmęczeni zawodnicy zostali poczęstowani smaczną/jak sami przyznawali/grochówką przygotowaną przez Panie ze stołówki Szkoły Podstawowej w Drawnie. Do konsumpcji przygotowano także ciasto drożdżowe upieczone przez piekarnię „Jana” z Drawna. Były też kiełbaski z rożna, kawa i herbata. Powołane w międzyczasie komisje przystąpiły do pracy i po jej zakończeniu ogłosiły wyniki.

          W konkursie na najdorodniejszego grzyba komisja pod      przewodnictwem Pani Zofii Paszkiewicz  przyznała zwycięstwo Panu Mariuszowi Pomorskiemu z Gorzowa Wlkp. za dorodnego borowika. W konkursie Literackim komisja pod przewodnictwem Pani Grażyny Zamiatowskiej pierwsze miejsce przyznała  Pani Stanisławie  Skotnickiej za wiersz pt. „ Grzybobranie”. Drugie miejsce po bardzo widowiskowym wykonaniu zdobyła grupa Szczecińskiego Oddziału NFZ za „Grzybobranie czas zacząć”. Trzecie miejsce za wiersz „Grzybiarze” przyznano Pani Bogumile Ciechanowicz. Konkurs Wiedzy o Grzybach i Grzybobraniu przygotował Pan Adam Wasieczko pracownik Nadleśnictwa Głusko. Komisja pod przewodnictwem Pana Adama z udziałem  Pani Ilony Herby pracownika Nadleśnictwa Drawno i Pana Czesława Paszkiewicza dokonała oceny i przyznała pierwsze miejsce Pani Stanisławie Skotnickiej z Drawna za wiersz „Grzybobranie”. Drugie miejsce przyznano grupie Oddziału Szczecińskiego Narodowego Funduszu Zdrowia za „Grzybobrania czas zacząć”  a trzecie za wiersz „Grzybiarze” Pani Bogumile Ciechanowicz z Drawna. W konkursie na największą ilość zebranych grzybów komisja pod przewodnictwem Prezesa TPZD ustaliła, że zwyciężyła Pani Zuzanna Wolny ze Szczecina, która zebrała 9,47 kg. Drugie miejsce zajął Pan Mariusz Pomorski z wynikiem  7,13 kg, a trzecie Pani Izabela Rembiałkowska z wynikiem  5,57 kg. Czwarte miejsce zajął pan Witalij z Litwy, który również zebrał 5,23 kg. Pan Witalij zbierał również olszówki, lecz niestety nie mogliśmy ich zaliczyć do zbiorów, gdyż u nas traktowane są jako trujące. W konkursie na rodzinkę grzybową wygrała Pani Małgorzata Urbanowska z Drawna za rodzinkę podgrzybków. Najładniejsza kompozycję grzybową  wykonała Pani Izabela Rembiałkowska z Drawna. Zwycięzcy wszystkich konkurencji otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.     Po raz kolejny niespodziankę sprawił Pan  Mariusz Pomorski, który dla zwycięzców najładniejszej kompozycji oraz za rodzinkę grzybową ufundował pamiątkowe medale.  Wręczenia nagród dokonali: Burmistrz Drawna, Prezes    oraz przewodniczący poszczególnych konkurencji.   Część uczestników oprócz grzybów zbierała śmieci. Dzięki im za to.

         Szczególnym powodzeniem cieszył się konkurs kulinarny na  „Najlepszą potrawę z grzybów i na bazie grzybów”. Do konkursu zgłoszono 7 potraw. Komisja pod przewodnictwem Burmistrza Drawna Pana Andrzeja Chmielewskiego wybrała najlepszą czwórkę. Zwyciężyła - za „Roladę szpinakową z nadzieniem grzybowym” - Pani Izabela Rembiałkowska,  drugie miejsce za   „Grzyby w galarecie” zdobyła Pani Barbara Kuc, trzecie miejsce za „Grzybka w babeczce” zdobył Pan Tadeusz Ciechanowicz,  czwarte miejsce za „Krokiety grzybowe z sosem” przyznano Pani Franciszce Żejmo. Przygotowano także potrawy:   „Grzybowe gołąbki na liściu winogronu”, „Roladę z grzybami” oraz  „Paździochę w sosie kwaśnym”.     Zwycięzcy tego konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu gospodarstwa domowego ufundowane przez Burmistrza Drawna. 

          XIII Otwarte Mistrzostwa Gminy Drawno w Grzybobraniu zakończyło spotkanie integracyjne . Organizatorzy pragną podziękować przede wszystkim Zachodniopomorskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, współorganizatorom – Nadleśnictwu Drawno i Nadleśnictwu Głusko. Dziękujemy Pani Bogumile Ciechanowicz za przygotowanie przypinek, Panu Adamowi Wasieczko za przygotowanie testów o grzybach, Panu Mirosławowi Śliwiakowi za przygotowanie ogniska. Szczególne podziękowania dla Pani Barbary Zajączkowskiej. Mistrzostwa mogły się odbyć dzięki zaangażowaniu Pani Moniki Gdaniec, Panu Czesławowi Paszkiewiczowi, Pani Reginie Budrewicz,   Panu Edwardowi Kuleszy, Panu Zbyszkowi Bogdańskiemu. Do zobaczenia za rok.

                                                                  Relację przygotował Marian Kuc

A oto wiersz pt. „Grzybobranie”, który zajął pierwsze miejsce:

„Jak co roku o tej porze,

Każdy spieszy się jak może.

Trzeba szybko ruszać w las,

Grzybobrania nadszedł czas.

Na Jaźwinach piękne lasy,

Rozciągają swoje tonie

Tutaj strumyk gdzieś w oddali,

Tu zwierzyny leśnej w bród.

Te miastowe, jak sarenki

Polecieli szybko w las,

Nie zwracając na przyrodę,

Która tu otacza nas.

A miejscowi powolutku,

Rozglądają się dokoła.

Tu kozaczek, tam robaczek,

Tu prawdziwek, tam maślaczek.

Wszystkie piękne i dorodne,

Jak z żurnala mód.

W lesie czas tak szybko mija

Już powrotów nadszedł czas.

Z miastowymi i miejscowi

Swoje zbiory niosą wraz.

Są szczęśliwi, uśmiechnięci

Każdy przyniósł wrażeń moc.

A w koszyku pełno grzybów’

To owoców lasu smak.

Przy ognisku i kiełbasie

Każdy spędza czas

I o przyszłym grzybobraniu

Już marzymy wszyscy wraz.

     Stanisława Skotnicka

 

                                Foto Galeria  >>>       

 

     

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej patronuje grupom nieformalnym  i wspiera inicjatywy obywatelskie mieszkańców naszej gminy.

 

Tym razem w ramach "Społecznika - Programu Marszałkowskiego w Drawnie " wspieramy dwie grupy nieformalne  w Dominikowie. Przedsięwzięcia dotyczą zieleni we wsi i organizacji Festynu pn "Smaki wsi - Dominikowo 2018".

W ramach I naboru Konkursu na Mikrodotację Programu Społecznik 2018 z Gminy Drawno ocenę pozytywną uzyskały cztery wnioski. Dnia 29 maja 2018r. o godzinie 12:00 w Centrum Informacji Turystycznej w Spichlerzu w Drawnie przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i grupy nieformalne zostały podpisane umowy, w ramach których zrealizowane zostanę inicjatywy pn.:

„Piękni ze starej fotografii” przez Drawieńskie Skrzaty,

„Kształtowanie przestrzeni Dominikowa poprzez uporządkowanie terenu i dokonywanie nasadzeń” przez grupę nieformalną z Dominikowa będąca pod Opieką Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej,

„Przepis na Społecznika” przez Kółko Rolnicze w Drawnie,

„Smak Wsi – Dominikowo 2018” przez grupę nieformalną z Dominikowa będąca pod Opieką Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej.

Realizowane inicjatywy finansowane są w ramach programu „Społecznik – Program Marszałkowski”.

 

     

 

 

XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIEŚNI LUDOWEJ

 

          Tradycyjnie w trzecią sobotę maja   2018 r po raz jedenasty odbył się organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej oraz Burmistrz Drawna, Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej. Wzięło w nim udział 28 zespołów i 306 wykonawców, w tym ze Środowiskowego domu Samopomocy w Drawnie oraz z Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. Uroczystość rozpoczęła się na placu Wolności w Drawnie, gdzie Burmistrz Drawna Pan Andrzej Chmielewski przywitał zebranych a następnie  barwnym i rozśpiewanym korowodem uczestnicy przemaszerował na dziedziniec Drawieńskiego Ośrodka Kultury. Tu w muszli koncertowej odbył się dalszy ciąg festiwalu. Festiwal prowadził Pan Krzysztof Rutkowski, który poprosił  Burmistrza Drawna Pana Andrzeja  Chmielewskiego oraz Prezesa TPZD Pana Mariana Kuca o uroczyste otwarcie. Burmistrz serdecznie powitał wszystkich wykonawców oraz  widzów i oficjalnie dokonał otwarcia Festiwalu  Prezes Marian Kuc poinformował, że w festiwalu bierze udział 28 zespołów i ponad 300 osób. Jedynym zespołem, który uczestniczy we wszystkich edycjach jest zespół „Dominikowianki” z Dominikowa w gminie Drawno. Poinformował również, że współorganizatorami festiwalu są : Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, Drawieński Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Drawnie.  W festiwalu uczestniczył m.in. przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie Pan Czesław Paszkiewicz oraz przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Pan Edward Kulesza.    Prezes poinformował, że występy zespołów będzie oceniać jury pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Bogdana Matławskiego a skład uzupełnia Pani Jolanta Kowalczyk oraz Pan Tomasz Jabłecki. Przypomniał także, że regulamin festiwalu był opublikowany na stronie internetowej TPZD.

          Festiwal  bardzo sprawnie prowadził Pan Krzysztof Rutkowski. Jako pierwsze wystąpiły zespoły ŚDS z Drawna oraz DPS z Brzezin. Zespół „Drawianek” piosenką o Drawnie wprowadził w atmosferę festiwalu. Po wprowadzeniu występowały zespoły w kolejności wcześniej ustalonej przez organizatora.  Przez kilka  godzin prezentowały się zespoły a Jury dokonywało oceny.

           Zwycięzcą   XI Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej w Drawnie zostali  „Darkowiacy” z Darskowa za profesjonalną prezentację muzyki ludowej różnych reginów. Drugie miejsce, powtarzając wynik z roku ubiegłego, zdobył zespół  „Swojacy” z Mirosławca za interesujący, autorski, współczesny repertuar zachodniopomorski, a trzecie, zespół  „Kalina” z Kobylanki za wrażliwość muzyczną i takież wykonanie repertuaru. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary a zwycięzca ponadto nagrodę finansową. Specjalny puchar dla zespołu śpiewaczego otrzymał zespół „FolkON” z Granowa za udany debiut w festiwalu pieśni ludowej. Pozostałe zespoły zostały uhonorowane dyplomami i pucharami.   Były to:  zespół  „Suchanianki” z Suchania za  aktywność sceniczną i radość w prezentacji repertuaru, zespół „Senioritki” z Pełczyc za prezentację repertuaru ludowego w stylu chóralnym, zespół  „Dobrowiacy” z Rusinowa za wysoką kulturę sceniczną, poprawność śpiewu wielogłosowego oraz przemyślany ruch sceniczny, zespół  „Reczanie” z Recza za wieloletnią popularyzację pieśni ludowej, zespół  „Grupa My” z Choszczna za miłość do polskiej muzyki ludowej, chór „Pogodna Jesień” z Choszczna za uwzględnienie w repertuarze tematyki własnego regionu, zespół  „Słoneczko” z Niemicy za promowanie swojej małej Ojczyzny i pieśni ukraińskich, zespół  „Popowianie” z Popowa za propagowanie tradycyjnej kultury ludowej, zespół wokalno-muzyczny „Granowianki” z Granowa za wytrwałość i wieloletnie uczestnictwo w kulturze ludowej,  zespół  „Ewa plus Wanda” z Koszalina za prezentowanie nowych form prezentacji pieśni tradycyjnej,   zespół śpiewaczy „Lipka” z Kobylanki za stworzenie specyficznego klimatu artystycznego, zespół  „Bierzwniczanki” z Bierzwnika za radość w wykonawstwie piosenki ludowej, zespół  „Jarzębina” z Hanek za wieloletnią popularyzację pieśni ludowej, zespół wokalny „Małolaty” z Wierzchowa za udaną próbę łączenia muzyki mechanicznej ze śpiewem naturalnym, zespół   „Violki” z Kalisza Pomorskiego za ukazanie piękna w obiegowych melodiach ludowych, zespół  „Super Babki” z Kolska za wprowadzenie czardaszowych rytmów do polskich pieśni ludowych, zespół  „Dominikowianki” z Dominikowa za wytrwałość w popularyzowaniu pieśni ludowej,  zespół „Dąbrówka” z Dygowa za propagowanie kultury pogranicza polsko-czeskego, zespół „Nadzieja” z Chłopowa za tworzenie i popularyzację pieśni o tematyce wsi współczesnej, zespół „Barwinok” z Rusinowa za popularyzację pieśni ukraińskich na Pomorzu Zachodnim, zespół „Drawianki” z Drawna za 15 letni artyzm upowszechniania muzycznej kultury ludowej, zespół „My emeryci” z Kalisza Pomorskiego za kulturę sceniczną, promocję własnego miasteczka i odważne wprowadzenie pieśni biesiadnej. Podczas przerwy wystąpiła sekcja artystyczna Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

          Podsumowania imprezy dokonał przewodniczący Jury, Pan prof.. Bogdan Matławski. Pogratulował wszystkim miłej zabawy i dobrego humoru  Zachęcił jednoczenie wszystkie zespoły, by częściej sięgały po utwory prezentujące współczesne realia życia we własnych środowiskach, by zadbały o liczniejszy udział młodych wykonawców, by – przy braku akompaniamentu na żywo na instrumencie – wybierali śpiew a capella zamiast wtóru mechanicznego, by zadbali o lepsze dostosowanie prezentowanej tematyki do wieku wykonawców.

            Wręczenia nagród, pucharów i dyplomów dokonali członkowie Jury, Burmistrz Drawna, Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie oraz Prezes TPZD. Wszystkie zespoły otrzymały płyty ze skrótem nagrania X Festiwalu.  Organizator zabezpieczył dla uczestników ciepłe i zimne napoje, grochówkę ugotowaną przez Panie z Gimnazjum Publicznego w Drawnie oraz ciasto z piekarni „Jana” w Drawnie.

            Przebieg Festiwalu dokumentowała TV E - CHO z Choszczna a film będzie można obejrzeć na You Tube i na stronie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej : tpzd-drawno.pl .

           Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia jedenastego Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej. Szczególne podziękowania dla Dyrektor DOK Pani Anny Hińczy Gnysińskiej wraz z jej współpracownikami, pracownicom Biblioteki Publicznej w Drawnie Pani Reginie Budrewicz i Pani Barbarze Zajączkowskiej oraz Pani Monice Gdaniec, Panu Edwardowi Kuleszy, Czesławowi Paszkiewiczowi, i Krzysztofowi Rutkowskiemu.

                                                                             D o  z o b a c z e n i a  w  p r z y s z ł y m  roku

                                                                                                M a r i a n   K u c

 

                              Foto Galeria  >>>       

                            Film z XI Festiwalu >>