Miasto  drawno

 

Miasto Drawno, o 700-letniej tradycji położone wśród lasów na pograniczu Drawieńskiego Parku Narodowego.

Drawno dla turystów

Na terenie gminy znajdziemy mnóstwo szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i kajakowych oraz wiele jezior.

Drawa atrakcją gminy

Przez naszą gminę płynie rzeka Drawa o wartkim nurcie, na której organizowane są spływy kajakowe.

Strona główna

XIII  Otwarte Mistrzostwa w Grzybobraniu 2018

 

Sprawozdanie wkrótce

 

                                Foto Galeria  >>>       

 

     

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej patronuje grupom nieformalnym  i wspiera inicjatywy obywatelskie mieszkańców naszej gminy.

 

Tym razem w ramach "Społecznika - Programu Marszałkowskiego w Drawnie " wspieramy dwie grupy nieformalne  w Dominikowie. Przedsięwzięcia dotyczą zieleni we wsi i organizacji Festynu pn "Smaki wsi - Dominikowo 2018".

W ramach I naboru Konkursu na Mikrodotację Programu Społecznik 2018 z Gminy Drawno ocenę pozytywną uzyskały cztery wnioski. Dnia 29 maja 2018r. o godzinie 12:00 w Centrum Informacji Turystycznej w Spichlerzu w Drawnie przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i grupy nieformalne zostały podpisane umowy, w ramach których zrealizowane zostanę inicjatywy pn.:

„Piękni ze starej fotografii” przez Drawieńskie Skrzaty,

„Kształtowanie przestrzeni Dominikowa poprzez uporządkowanie terenu i dokonywanie nasadzeń” przez grupę nieformalną z Dominikowa będąca pod Opieką Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej,

„Przepis na Społecznika” przez Kółko Rolnicze w Drawnie,

„Smak Wsi – Dominikowo 2018” przez grupę nieformalną z Dominikowa będąca pod Opieką Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej.

Realizowane inicjatywy finansowane są w ramach programu „Społecznik – Program Marszałkowski”.

 

     

 

 

XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIEŚNI LUDOWEJ

 

          Tradycyjnie w trzecią sobotę maja   2018 r po raz jedenasty odbył się organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej oraz Burmistrz Drawna, Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej. Wzięło w nim udział 28 zespołów i 306 wykonawców, w tym ze Środowiskowego domu Samopomocy w Drawnie oraz z Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. Uroczystość rozpoczęła się na placu Wolności w Drawnie, gdzie Burmistrz Drawna Pan Andrzej Chmielewski przywitał zebranych a następnie  barwnym i rozśpiewanym korowodem uczestnicy przemaszerował na dziedziniec Drawieńskiego Ośrodka Kultury. Tu w muszli koncertowej odbył się dalszy ciąg festiwalu. Festiwal prowadził Pan Krzysztof Rutkowski, który poprosił  Burmistrza Drawna Pana Andrzeja  Chmielewskiego oraz Prezesa TPZD Pana Mariana Kuca o uroczyste otwarcie. Burmistrz serdecznie powitał wszystkich wykonawców oraz  widzów i oficjalnie dokonał otwarcia Festiwalu  Prezes Marian Kuc poinformował, że w festiwalu bierze udział 28 zespołów i ponad 300 osób. Jedynym zespołem, który uczestniczy we wszystkich edycjach jest zespół „Dominikowianki” z Dominikowa w gminie Drawno. Poinformował również, że współorganizatorami festiwalu są : Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, Drawieński Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Drawnie.  W festiwalu uczestniczył m.in. przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie Pan Czesław Paszkiewicz oraz przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Pan Edward Kulesza.    Prezes poinformował, że występy zespołów będzie oceniać jury pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Bogdana Matławskiego a skład uzupełnia Pani Jolanta Kowalczyk oraz Pan Tomasz Jabłecki. Przypomniał także, że regulamin festiwalu był opublikowany na stronie internetowej TPZD.

          Festiwal  bardzo sprawnie prowadził Pan Krzysztof Rutkowski. Jako pierwsze wystąpiły zespoły ŚDS z Drawna oraz DPS z Brzezin. Zespół „Drawianek” piosenką o Drawnie wprowadził w atmosferę festiwalu. Po wprowadzeniu występowały zespoły w kolejności wcześniej ustalonej przez organizatora.  Przez kilka  godzin prezentowały się zespoły a Jury dokonywało oceny.

           Zwycięzcą   XI Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej w Drawnie zostali  „Darkowiacy” z Darskowa za profesjonalną prezentację muzyki ludowej różnych reginów. Drugie miejsce, powtarzając wynik z roku ubiegłego, zdobył zespół  „Swojacy” z Mirosławca za interesujący, autorski, współczesny repertuar zachodniopomorski, a trzecie, zespół  „Kalina” z Kobylanki za wrażliwość muzyczną i takież wykonanie repertuaru. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary a zwycięzca ponadto nagrodę finansową. Specjalny puchar dla zespołu śpiewaczego otrzymał zespół „FolkON” z Granowa za udany debiut w festiwalu pieśni ludowej. Pozostałe zespoły zostały uhonorowane dyplomami i pucharami.   Były to:  zespół  „Suchanianki” z Suchania za  aktywność sceniczną i radość w prezentacji repertuaru, zespół „Senioritki” z Pełczyc za prezentację repertuaru ludowego w stylu chóralnym, zespół  „Dobrowiacy” z Rusinowa za wysoką kulturę sceniczną, poprawność śpiewu wielogłosowego oraz przemyślany ruch sceniczny, zespół  „Reczanie” z Recza za wieloletnią popularyzację pieśni ludowej, zespół  „Grupa My” z Choszczna za miłość do polskiej muzyki ludowej, chór „Pogodna Jesień” z Choszczna za uwzględnienie w repertuarze tematyki własnego regionu, zespół  „Słoneczko” z Niemicy za promowanie swojej małej Ojczyzny i pieśni ukraińskich, zespół  „Popowianie” z Popowa za propagowanie tradycyjnej kultury ludowej, zespół wokalno-muzyczny „Granowianki” z Granowa za wytrwałość i wieloletnie uczestnictwo w kulturze ludowej,  zespół  „Ewa plus Wanda” z Koszalina za prezentowanie nowych form prezentacji pieśni tradycyjnej,   zespół śpiewaczy „Lipka” z Kobylanki za stworzenie specyficznego klimatu artystycznego, zespół  „Bierzwniczanki” z Bierzwnika za radość w wykonawstwie piosenki ludowej, zespół  „Jarzębina” z Hanek za wieloletnią popularyzację pieśni ludowej, zespół wokalny „Małolaty” z Wierzchowa za udaną próbę łączenia muzyki mechanicznej ze śpiewem naturalnym, zespół   „Violki” z Kalisza Pomorskiego za ukazanie piękna w obiegowych melodiach ludowych, zespół  „Super Babki” z Kolska za wprowadzenie czardaszowych rytmów do polskich pieśni ludowych, zespół  „Dominikowianki” z Dominikowa za wytrwałość w popularyzowaniu pieśni ludowej,  zespół „Dąbrówka” z Dygowa za propagowanie kultury pogranicza polsko-czeskego, zespół „Nadzieja” z Chłopowa za tworzenie i popularyzację pieśni o tematyce wsi współczesnej, zespół „Barwinok” z Rusinowa za popularyzację pieśni ukraińskich na Pomorzu Zachodnim, zespół „Drawianki” z Drawna za 15 letni artyzm upowszechniania muzycznej kultury ludowej, zespół „My emeryci” z Kalisza Pomorskiego za kulturę sceniczną, promocję własnego miasteczka i odważne wprowadzenie pieśni biesiadnej. Podczas przerwy wystąpiła sekcja artystyczna Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

          Podsumowania imprezy dokonał przewodniczący Jury, Pan prof.. Bogdan Matławski. Pogratulował wszystkim miłej zabawy i dobrego humoru  Zachęcił jednoczenie wszystkie zespoły, by częściej sięgały po utwory prezentujące współczesne realia życia we własnych środowiskach, by zadbały o liczniejszy udział młodych wykonawców, by – przy braku akompaniamentu na żywo na instrumencie – wybierali śpiew a capella zamiast wtóru mechanicznego, by zadbali o lepsze dostosowanie prezentowanej tematyki do wieku wykonawców.

            Wręczenia nagród, pucharów i dyplomów dokonali członkowie Jury, Burmistrz Drawna, Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie oraz Prezes TPZD. Wszystkie zespoły otrzymały płyty ze skrótem nagrania X Festiwalu.  Organizator zabezpieczył dla uczestników ciepłe i zimne napoje, grochówkę ugotowaną przez Panie z Gimnazjum Publicznego w Drawnie oraz ciasto z piekarni „Jana” w Drawnie.

            Przebieg Festiwalu dokumentowała TV E - CHO z Choszczna a film będzie można obejrzeć na You Tube i na stronie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej : tpzd-drawno.pl .

           Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia jedenastego Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej. Szczególne podziękowania dla Dyrektor DOK Pani Anny Hińczy Gnysińskiej wraz z jej współpracownikami, pracownicom Biblioteki Publicznej w Drawnie Pani Reginie Budrewicz i Pani Barbarze Zajączkowskiej oraz Pani Monice Gdaniec, Panu Edwardowi Kuleszy, Czesławowi Paszkiewiczowi, i Krzysztofowi Rutkowskiemu.

                                                                             D o  z o b a c z e n i a  w  p r z y s z ł y m  roku

                                                                                                M a r i a n   K u c

 

                              Foto Galeria  >>>       

                            Film z XI Festiwalu >>       

 

 

     

 

 

VIII Rajd "Powitanie Wiosny" 2018

 

Przywitaliśmy wiosnę.

          W sobotę, 24 marca po raz ósmy Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej zorganizowało  Rajd Nordic Walking  a jego celem było powitanie wiosny.   Uczestników przywitał Burmistrz Drawna Pan Andrzej Chmielewski oraz Prezes Marian Kuc. Koleżanka Bogumiła Ciechanowicz tradycyjnie przygotowała papierowy wiosenny kwiatek, którym obdarowała wszystkich obecnych. Podobnie jak w roku ubiegłym docelowym miejscem było pole biwakowe na „Drewnianym moście” a trasa biegła ulicą Pomorską z następnie drogą do Rościna i lasem do celu. Trasa liczyła około siedmiu kilometrów.   Na uczestników czekało rozpalone ognisko.   Przy pieczonych kiełbaskach miło spędzaliśmy czas.  Tradycyjnie odbyły się konkurencje sprawnościowe w których udział wzięli praktycznie wszyscy uczestnicy.

          W rzucie szyszkami do drzewa zwyciężył junior Leon Gdaniec, drugie miejsce  zajął Burmistrz Pan Andrzej Chmielewski, a trzecie Pan Tadeusz Ciechanowicz.

W rzucie szyszką do kosza zwyciężyła Pani Marysia Haptar przed Panią Haliną Łukasik i Panią Anną Hińczą Gnysińską. 

        Po raz drugi pograliśmy w „Baccio”.  W czteroosobowym finale najlepszą okazała się Pani Marysia Haptar. Druga była Pani Monika Gdaniec a trzecia Pani Ludmiła. Ostatni w finale był Prezes Marian Kuc. Dla zwycięzców, Burmistrz Drawna i Dyrekcja Drawieńskiego Parku Narodowego przygotowali upominki a ich wręczenia dokonał Burmistrz Drawna Pan Andrzej Chmielewski oraz Zastępca Dyrektora Pani Monika Gdaniec.

Uczestnicy przedstawili także wiersze o wiośnie. Oto jeden z wierszy pt. „Wiosna i motyl” , przygotowany przez Bogumiłę Ciechanowicz:

„Przyszła już wiosna,

więc zdążał raz motyl do celu,

aż zatrzymał się w motelu.

Tam, gdzie szumi leśna dąbrowa

i tam gdzie na płatki bratków kolorowe

usiadł leciutko paź królowej.

Potem przechodził pewien malarz

i pazia królowej odnalazł.

Rozłożył farby i namalował obraz

lśniący barwami tęczy

i wiosną pięknie pachnący”.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację Rajdu.

                        Do zobaczenie na kolejnym Rajdzie,

           a 19 maja na jedenastym Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Ludowej

                                                                      Marian  Kuc

                                                               Prezes Zarządu TPZD

 

                              Foto Galeria  >>>       

 

     

 

 

KALENDARZ IMPREZ NA 2018

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI DRAWIEŃSKIEJ

 

1.    24 marca- VIII Rajd ,,Powitanie Wiosny”.

2.    19 maja- XI Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej. Konkurs kulinarny.

3.    15 września- XIII Otwarte Mistrzostwa Drawna w Grzybobraniu. Konkurs kulinarny- ,,Potrawa z grzybów lub na bazie grzybów”.

4.    06 października- VI Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej.

5.    11 listopada- XIII Otwarty Turniej Strzelecki Bractwa Kurkowego.

6.    Cały rok- współdziałanie z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy i województwa.

 

 

                                                           Zarząd TPZD