Miasto  drawno

 

Miasto Drawno, o 700-letniej tradycji położone wśród lasów na pograniczu Drawieńskiego Parku Narodowego.

Drawno dla turystów

Na terenie gminy znajdziemy mnóstwo szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i kajakowych oraz wiele jezior.

Drawa atrakcją gminy

Przez naszą gminę płynie rzeka Drawa o wartkim nurcie, na której organizowane są spływy kajakowe.

Strona główna

 

X WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIEŚNI LUDOWEJ

D r a w n o  2017

 

               W dniu 20 maja 2017 r po raz dziesiąty odbył się w Drawnie Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej. Wzięło w nim udział 28 zespołów i 347 wykonawców. To najwyższa ilość w historii tej imprezy. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się na placu Wolności w Drawnie, gdzie Burmistrz Drawna Pan Andrzej Chmielewski przywitał zebranych. Z placu Wolności barwny i rozśpiewany korowód uczestników przemaszerował na dziedziniec Drawieńskiego Ośrodka Kultury, gdzie w amfiteatrze odbył się dalszy ciąg festiwalu. Jako pierwsza gości powitała Dyrektor Drawieńskiego Ośrodka Kultury Pani Anna Hińcza Gnysińska, która porosiła Burmistrza Drawna Pana Andrzeja Chmielewskiego oraz Prezesa TPZD Pana Mariana Kuca o uroczyste otwarcie. Burmistrz serdecznie powitał wszystkich wykonawców oraz gości i widzów i oficjalnie dokonał otwarcia Festiwalu. W festiwalu uczestniczył m.in. przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie Pan Czesław Paszkiewicz oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Choszcznie Pan Jan Kuźmiński.

               Prezes Marian Kuc przypomniał krótko historię, która rozpoczęła się w 2008 r z udziałem 7 zespołów i 60 uczestników. W dziesięcioletniej historii w festiwalach uczestniczyło 58 zespołów i ponad 1.800 uczestników z 12 powiatów województwa zachodniopomorskiego i jednego z województwa lubuskiego. Każdorazowo w festiwalu uczestniczą zespoły i osoby niepełnosprawne. Od trzeciego festiwalu organizowany jest konkurs kulinarny na tradycyjne potrawy. Prezes poinformował, że patronat honorowy nad X festiwalem objął Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Jarosław Rzepa a  nagrody  dla zwycięzców festiwalu i w konkursie kulinarnym ufundował Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski poprzez Wydziały: Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego i Rolnictwa i Rybactwa. Współorganizatorem jest także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie. Prezes poinformował, że występy zespołów będzie oceniać jury pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Bogdana Matławskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego  oraz Pani mgr Jolanty Kowalczyk ze Szkoły Muzycznej w Choszcznie. Przypomniał, że regulaminy festiwalu i konkursu kulinarnego są opublikowane na stronie internetowej www.tpzd–drawno.pl.  Z okazji jubileuszu Biblioteka Publiczna w Drawnie zorganizowała wystawę poświęconą historii festiwalu. Na kilkudziesięciu planszach przedstawiono najważniejsze wydarzenia z nim związane.

Festiwal  bardzo sprawnie prowadził Pan Krzysztof Rutkowski.

               Wstęp do prezentacji zrobił zespół „Drawianek”, który poza konkursem, piosenką o Drawnie, wprowadził w atmosferę festiwalu. Po wprowadzeniu występowały zespoły w kolejności wcześniej ustalonej przez organizatora.  Przez pięć godzin prezentowały się zespoły a Jury dokonywało oceny. Ostatecznie pierwsze miejsce  za udany mariaż tradycji z folklorem przyznano zespołowi wokalno-muzycznemu „Stawnianki” ze Stawna. Drugie miejsce za wykonanie autorskich tekstów i melodii będących rzeczywistym układem w kulturze Pomorza Zachodniego zdobył zespół wokalno-muzyczny „Swojacy” z Mirosławca a trzecie za żywiołowość oraz spontaniczność charakterystyczne dla muzyki ludowej, zespół śpiewaczy z kapelą „Darskowiacy” z Darskowa. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

                 Pozostałe zespoły zostały uhonorowane dyplomami i pucharami. A były to: ludowy zespół śpiewaczy „Dąbrówka” z Dębogardu za prezentację różnorodnego repertuaru ludowego  i włączenie do wykonawstwa młodego pokolenia, zespół wokalny „Senioritki” z Pełczyc za promocję ludowego repertuaru w opracowaniu chóralnym, zespół wokalno-muzyczny „Dobrowianki” z Dobrowa za promocję własnego regionu – swojej małej Ojczyzny, zespół wokalno-muzyczny „Drawiczanki” z Drawna za zainteresowanie folklorem muzycznym z Podhala, zespół wokalny „Grupa My” z Choszczna za próbę łączenia żywego wykonawstwa z mechanicznym akompaniamentem, chór „Pogodna Jesień” z Choszczna za chóralne opracowanie popularnych pieśni ludowych, zespół wokalno-muzyczny „Słoneczko” z Niemicy za akcenty patriotyczne z podkreśleniem piękna własnego regionu, zespół wokalno-muzyczny „Kalina” z Kobylanki za wdzięk sceniczny i prezentację własnej twórczości, zespół wokalno-muzyczny „Granowianki” z Granowa za wkład pokoleniowy i bezpośredni kontakt z publicznością, ludowy zespół śpiewaczy „Trzech” z Koszalina za wierność kulturze ojców w języku, melodii i sposobie wykonania/zespół otrzymał  dodatkowo specjalne wyróżnienie/, zespół śpiewaczy „Reczanie” z Recza za poszukiwanie wspólnoty pomiędzy pieśnią biesiadną a muzyką ludową, zespół śpiewaczy „Lipka” z Kobylanki za poszukiwanie i tworzenie repertuaru w ciągu wielu lat swojej działalności artystycznej, zespół wokalno-muzyczny „Bierzwniczanki” z Bierzwnika za popularyzację folkloru muzycznego na Pomorzu Zachodnim, zespół wokalno-muzyczny „16-ty Południk” z Chłopów za podkreślenie morskości i pomorskości regionu oraz za refleksyjność wykonanie pieśni bogatych w treści, zespół wokalno-muzyczny „Nasz Dom” z Koszalina za realizację pięknego zjawiska integracji wykonawców na festiwalu w Drawnie, zespół wokalno-muzyczny „Jarzębina” z Hanek za wierne oddanie charakteru śpiewu gromadnego który jest coraz rzadszym zjawiskiem we współczesnym wykonawstwie, zespół wokalno-instrumentalny „Od Nowa” z Czaplinka za niekłamaną radość podczas prezentacji scenicznej, zespół wokalno-muzyczny „Popowianie” z Popowa za popularyzację ludowej kultury artystycznej wśród lokalnych społeczności, zespół wokalny „Małolaty” ze Świerczyny za poczucie humoru wyrażającą się w odniesieniu do własnej nazwy i za radość sceniczną, chór „Con Passione” z Krzęcina za umiejętne, zgodne i twórcze łączenie na estradzie wykonawców młodych i doświadczonych, zespół wokalny „Violki” z Kalisza Pomorskiego za żywiołowe wykonanie utworów w pełni ludowych i systematyczny rozwój artystyczny, zespół wokalo-muzycny „Suchanianki” z Suchania za ukazanie piękna tkwiącego w polskich pieśniach ludowych, zespół wokalno-muzyczny „Super Babki” z Kolska za radość sceniczną czerpaną z wykonawstwa pieśni ludowych, zespół wokalno- muzyczny „Dominikowianki” z Dominikowa za wieloletnią działalność artystyczną w obszarze ludowej kultury muzycznej w Dominikowie, zespół wokalny „My Emeryci” za nieustające dążenie do poszerzania repertuaru  i poziom jego wykonawstwa. Podczas przerwy wystąpiła sekcja artystyczna Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Wręczenia nagród, pucharów i dyplomów dokonali członkowie jury, Burmistrz Drawna, Prezes TPZD oraz Dyrektor DOK.

               Do konkursu kulinarnego zgłoszono kilkanaście potraw-tradycyjne gołąbki. Komisja pod przewodnictwem Pani Moniki Gdaniec dokonała degustacji i ustaliła następującą kolejność: pierwsze miejsce Pani Barbara Kuc z Drawna, drugie Pani Krystyna Popławska z Granowa, trzecie Pani Czesława Bukała z Hanek, czwarte Pani Elżbieta Przygoda z Hanek i piąte Pani Bogumiła Ciechanowicz z Drawna. Nagrody ufundowane przez Wydział Rolnictwa i Rybactwa ZUM wręczył Burmistrz Drawna oraz Prezes TPZD.

               Przebieg Festiwalu dokumentowała Rega TV Świdwin, E - cho media Choszczno, Zachodniopomorskie info.pl, Polskie Radio Szczecin  oraz organizatorzy. Wszystkie uczestniczące zespoły, współorganizatorzy, sponsorzy otrzymają pamiątkowe nagrania na płytkach DVD.

               Organizator zabezpieczył także dla uczestników ciepłe i zimne napoje, grochówkę ugotowaną przez Panie z Gimnazjum Publicznego w Drawnie, drożdżówki z piekarni „Jana” w Drawnie oraz kiełbaski pieczone przez Pana Zbigniewa Bogdańskiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia dziesiątego Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej. Szczególne podziękowania dla Dyrektor DOK Pani Anny Hińczy Gnysińskiej, Pracownicom Biblioteki Publicznej w Drawnie Pani Reginie Budrewicz i Pani Barbarze Zajączkowskiej, Pani Monice Gdaniec, Panu Edwardowi Kuleszy i Czesławowi Paszkiewiczowi oraz Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu.

               Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w Festiwalu i zapraszamy za rok.

                                                                                     Z a r z ą d   T P Z D

 

  Foto Galeria  >>                

Film z X Festiwalu >>       

 

 

 

 

VII Rajd "Powitanie Wiosny"

 

                                  Powitaliśmy wiosnę.

          W sobotę, 25 marca, kilkadziesiąt osób wyruszyło z Placu Wolności w Drawnie na VII Rajd Nordic Walking z zadaniem  powitania wiosny.   Uczestników przywitał Prezes Marian Kuc oraz Sekretarz Gminy Pani Mariola Kowalewska. Koleżanka Bogumiła Ciechanowicz tradycyjnie przygotowała papierowy wiosenny kwiatek, którym obdarowała wszystkich obecnych. Docelowym miejscem było pole biwakowe na Drewnianym Moście a trasa biegła ulicą Pomorską, następnie drogą do Rościna i lasem do celu. Trasa liczyła około czterech kilometrów i pierwsi uczestnicy zameldowali się po około pół godzinie. Na uczestników czekało rozpalone ognisko przygotowane przez leśniczego Pana Romana Grygorcewicza.  Przy pieczonych kiełbaskach miło upływał czas.  Tradycyjnie odbyły się konkurencje sprawnościowe w których udział wzięli praktycznie wszyscy uczestnicy.

          W rzucie szyszkami do drzewa z odległości kilku metrów zwyciężył Pan Jan Rosiński, drugie miejsce  zajęła Pani Halina Stańczyk, a trzecie Pani Maria Haptar.

W pchnięciu kulą/kamieniem/   zwyciężyła Pani Mariola Kowalewska przed Panią Anną Hińczą Gnysińską.

       Bardzo ciekawą i wśród nas dotychczas nieznaną grę zaprezentował Kol. Czesław Paszkiewicz. Chodzi o grę Boccia. Gra polega na umieszczeniu w dowolnym miejscu bili/w tym wypadku białej/ a czterej zawodnicy dysponują po dwie kolorowe bile. Zwycięża ten, który umieści swoją bilę najbliżej bili białej. Zwycięzcy awansowali do kolejnej rundy. Ogółem w tej konkurencji wzięło udział sześć zespołów po czterech zawodników. Najlepszym okazał się Kol. Jan Rosiński przed Kol. Edwardem Kuleszą. Trzecie miejsce zajęli Kol. Czesław Paszkiewicz i Marian Kuc.

Uczestnicy przedstawili także piosenki i wiersze o wiośnie. Oto jeden z wierszy o wiośnie 2017:

 

„Nadchodzi piękny wiosenny czas.

Gdy słoneczko wzejdzie w porę,

Na wycieczkę się wybiorę.

Wezmę plecak i wałówkę,

Pójdę z dziećmi na łąkę i w las

I na  powietrzu spędzimy miło czas.

Będziemy słuchać śpiewu ptaków

I podziwiać piękno kwiatów,

Słuchać szumu drzew,

I obserwować wiosny bieg.

Będzie barwnie i wesoło,                                                                                        

bo wiosna zmienia ludzi w około.”

/Bogumiła Ciechanowicz/

 

Najlepszym, Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Czesław Paszkiewicz i Prezes TPZD Pan Marian Kuc wręczyli upominki ufundowane przez Drawieński Park Narodowy. Zgodnie z programem około godziny trzynastej nastąpił powrót do domu. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację Rajdu.

                        Do zobaczenie na kolejnym Rajdzie,

                a  20 maja na dziesiątym – jubileuszowym -   Festiwalu Pieśni Ludowej

                                                                                                                                       Marian  Kuc

                                                                                                                                 Prezes Zarządu TPZD

 

                                         Foto  Galeria  >>                

 

 

 

 

Komunikat

Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej

 

    Zarząd  TPZD uprzejmie informuje, że na  Walnym Zgromadzeniu członków, odbytym w dniu 24 lutego 2017 r., dokonano wyboru Prezesa Towarzystwa i nowego składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem Towarzystwa na kolejną kadencję Walne wybrało ponownie Kolegę Mariana Kuca.

         Na wniosek Kolegi Mariana Jednogłośnie Zarząd ukonstytuował się w składzie :       

                prezes          – Marian Kuc

                wiceprezes    – Edward Kulesza

                sekretarz       - Regina Budrewicz

                skarbnik        - Monika Gdaniec

                członek         - Czesław Paszkiewicz

Komisja Rewizyjna również ukonstytuowała się w dotychczasowym składzie, tj.:

                przewodniczący    – Krzysztof Rutkowski

                członek               -  Krystyna Pietrzkiewicz

                członek               -  Barbara Zajączkowska.

            Jednocześnie Zarząd uprzejmie informuje, że najbliższa impreza - Powitanie Wiosny – odbędzie się w dniu 25 marca br. Zapraszamy  wszystkich chętnych. Szczegóły zamieścimy na plakatach i na naszej stronie w najbliższym czasie. Termin kolejnej imprezy - X – jubileuszowego - Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Pieśni Ludowej ustalono na dzień na dzień 20 maja br. Szczegóły również wkrótce podamy w osobnym komunikacie.

 

.                                                                                           Zarząd TPZD

 

   

 

 

KALENDARZ IMPREZ NA 2017
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI DRAWIEŃSKIEJ

                                                       

1. 25 marca – VII Rajd „Powitanie Wiosny”.

2. 20 maja - X Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej. Konkurs kulinarny.

3. 16 września - XII Otwarte Mistrzostwa Drawna w Grzybobraniu. Konkurs kulinarny - „Potrawa z grzybów lub na bazie grzybów”.

4. 21 października – V Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej.

5. 11 listopada – XII Otwarty Turniej Strzelecki Bractwa Kurkowego.

6. Cały rok – współdziałanie z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy i województwa.


Drawno,28.09.2016                                                
                                                                                             Zarząd TPZD